Stroški kredita

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 10.01.2011Mi lahko pojasnite, kateri so tisti stroški, za katere lahko banka določi, da niso stroški kredita in jih torej lahko zaračuna posebej?
                   
Pri izračunavanju skupnih stroškov kredita se lahko izvzamejo stroški, ki jih plača potrošnik, ki je najel kredit, zaradi neizpolnjevanja obveznosti po pogodbi (denimo stroški opomina, ipd.), tiste dajatve in stroški, ki niso nabavna cena in jih mora potrošnik plačati pri nakupu blaga ali storitev, ne glede na to, ali je transakcija gotovinska ali kreditna; stroški za prenos denarnih sredstev in stroški za vodenje računa, ki je namenjen poplačilu kredita, obresti in drugih obveznosti (razen v primeru, ko potrošnik ni imel možnosti, da se svobodno odloči, ali bo za namen poplačila navedenih obveznosti odprl poseben račun, ali v primeru, ko so ti stroški nenormalno visoki), stroški članarine v združenjih ali skupinah, ki niso zajete s kreditno pogodbo, četudi ima članstvo vpliv na kreditne pogoje, vendar največ do 2 odstotka zneska kredita in ne več kot 20 evrov mesečno, in pa stroški za vzpostavitev hipotekarnega zavarovanja. 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *