Subvencije PCMG-ja za IT-svetovanje

Avtor: | Objava: 10.10.2003

Imate težave pri postavljanju spletnih strani oziroma pri uporabi informacijske tehnologije in e-poslovanju? Pospeševalni center za malo gospodarstvo ponuja v okviru vavčerskega svetovanja možnost specialističnega svetovanja po subvencionirani ceni.Program vavčerskega svetovanja finančno podpirajo Ministrstvo za gospodarstvo, Zavod RZ za zaposlovanje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za informacijsko družbo. Zanimanje za subvencioniranje svetovanje je izredno veliko, saj je PCMG že sredi leta razdelil večino za letos predvidenih vavčerjev. Manjše zanimanje je bilo le za svetovanje na področju uporabe informacijske tehnologije. Za tovrstno svetovanje je prosilcem na voljo še dovolj sredstev do konca leta.   
 
Kako do subvencije?
 
V program specialističnega svetovanja se lahko vključijo mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki, brezposelni in drugi potencialni podjetniki. Dovolj je, da stopijo v najbližji lokalni ali regionalni podjetniški center, kjer predstavijo svojo poslovno zamisel, projekt ali problem, ki ga želijo rešiti. Svetovalec v centru jih bo nato napotil na enega od pooblaščenih specialističnih svetovalcev.
 
Višina subvencije je odvisna od statusa prosilca. Mala in srednje velika podjetja lahko z vavčerjem pokrijejo do 50 odstotkov cene svetovalnih storitev oziroma največ 300 tisoč tolarjev z vključenim DDV-jem. Potencialni podjetniki lahko z vavčerjem pokrijejo celotne stroške svetovanja, a le do višine 3 minimalnih mesečnih plač. Za brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje, pa znaša vrednost vavčerja do dveh minimalnih mesečnih plač.
Program vavčerskega svetovanja je trenutno najbolj priljubljen program PCMG-ja med podjetniki. Že lani, ko so program začeli množičneje izvajati, se je za subvencionirano svetovanje odločilo 1135 delujočih podjetij in podjetnikov ter 155 potencialnih podjetnikov. Splošni in specialistični svetovalci so opravili skoraj 30 tisoč svetovalnih ur.  
 
Več o pogojih za pridobitev vavčerja za svetovalne storitve lahko izveste na najbližjem podjetniškem centru, na PCMG (svetovalka Vesna Petričevič, tel: 01/530-98-02) in na spletnem naslovu www.pcmg.si. 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *