Subvencije za nakup tehnološke opreme

Avtor: Matjaž Lipušček | Objava: 07.10.2008

Če kupujete nove stroje ali drugo tehnološko opremo, vam lahko Podjetniški sklad subvencionira polovico stroškov.Podjetniški sklad je na svoji spletni strani www.podjetniskisklad.si 15. 9. 2008 objavil Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009. Zadnji dan za oddajo vlog je 17. 10. 2008 (šteje datum oddaje vloge s priporočeno pošiljko).  

Nekaj osnovnih informacij o razpisu  

- Razpis je namenjen neposrednim subvencijam za nakup nove tehnološke opreme v letu 2009. 
- Na razpisu lahko kandidirajo mikro, mala in srednja podjetja z najmanj enim in največ 249 zaposlenimi, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali kot samostojni podjetniki, pri čemer velja, da nosilci dejavnosti samostojnega podjetnika niso šteti v kvoto zaposlenih. Glede števila zaposlenih se upoštevajo računovodski izkazi na dan 31. 12. 2007. 
- Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja iz specifičnih dejavnosti (na primer kmetijstvo, gostinstvo, proizvodnja pijač in druga). 
- Na razpisu ne morejo kandidirati niti podjetja, ki so v težavah (glede na 2. člen Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah), pa tudi podjetja, ki imajo neporavnane obveznosti do države. 
- Subvencionirajo se le investicije, ki nastanejo po sklepu o odobritvi sofinanciranja, vendar najpozneje do 5. 9. 2009. 
- Zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša 50 milijonov evrov, spodnja pa 70.000 evrov (upoštevajo se vrednosti brez DDV). 
- Višina sofinanciranja znaša za mikro in mala podjetja največ 50 odstotkov upravičenih stroškov začetne investicije za sofinanciranje, za srednje velika podjetja pa je ta delež največ 40-odstoten; pri čemer znaša najmanjša odobrena višina sofinanciranja 35.000 evrov, največja pa ne more presegati 200.000 evrov (za mikro in mala podjetja); za srednja podjetja znaša sofinanciranje od 28.000 in 200.000 evrov, za sektor transporta pa od 21.000 do 95.000 evrov. 
- Za preostali delež investicije mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, ki ne smejo biti pridobljena iz kakšnega drugega javnega vira. 
- Skupno je na razpisu na voljo 18.780.000 evrov.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *