Trg podjetij

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 13.10.2005

Evropska Unija se je zganila pred temačnimi napovedmi o množičnem propadanju družinskih podjetij po umiku starejše generacije in začela spodbujati olajševalne ukrepe za nasledstvo in prodajo podjetij.V Evropski uniji je približno 610 tisoč podjetij, ki jih vodijo ustanovitelji, starejši od 55 let. To pomeni, da bodo ta podjetja v naslednjih desetih letih prišla do točke, ko bodo morala poskrbeti za nasledstvo. Z menjavo generacij se bo srečala tretjina evropskih podjetij, v nekaterih državah jih bo celo 40 odstotkov.  

Strokovnjaki že več let opozarjajo, da prenos lastništva in upravljanja na družinske naslednike v velikem deležu podjetij ne bo mogoč, zaradi česar bo postalo ogroženih 2,4 milijona delovnih mest. V teh številkah torej niso zajeta neuspešna podjetja, ki bi jih ogrožalo slabo poslovanje, temveč gre za zdrava mala družinska podjetja, ki zaposlujejo v povprečju 4 osebe.  

Ukrepi za lažje nasledstvo ali prodajo 

V Evropi so zaradi temačnih napovedi začeli spodbujati ukrepe za lažji prenos malih podjetij na naslednike oziroma za prodajo podjetij tretjim osebam, kadar drugačen prenos ni mogoč. V okviru programa Interreg IIIC tako že poteka projekt Transregio Business Transfer, v katerem si članice EU izmenjujejo tovrstne izkušnje. V projektu sodelujejo Francija, Italija, Nemčija, Avstrija, Poljska, Litva in Slovenija. Projekt vodi regionalna Gospodarska zbornica iz Lyona, slovenski partner pa je Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI).

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Aleša Kaučič (levo) in Mojca Cvirn (desno)
»Vsaka izmed članic bo v okviru projekta preučila stanje na področju prenosa podjetij, raziskala, katere podporne storitve so podjetnikom na voljo v regiji oziroma državi, in predstavile po pet zgledov dobre prakse prenosa podjetij,« pojasnjuje Mojca Cvirn iz JAPTI-ja. Rezultate raziskave bodo skupaj z zbranimi zgledi dobre prakse objavili v posebni mednarodni publikaciji o prenosu podjetij. Končni cilj projekta je ustvariti tako podporno okolje, ki bo lastnikom podjetij omogočalo čim učinkovitejši prenos podjetij. Podjetniki lahko računajo na svetovalne storitve, informacijsko podporo in druge ugodnosti.   

Prvi rezultati raziskave 

V vseh članicah projekta so že opravili raziskavo, ki je zajela tri ciljne skupine

1) bodoče kupce podjetij oziroma tiste, ki bodo prevzeli podjetje, 
2) lastnike podjetij, ki želijo prenesti podjetje na družinske člane ali prodati podjetje tretji osebi, 
3) lastnike podjetij, ki so že prevzeli ali kupili podjetje. 

Rezultati raziskave v Sloveniji so pokazali, da se podjetniki za prevzem podjetja namesto za ustanovitev novega odločajo iz naslednjih razlogov:  

-         želijo investirati v podjetje, ki že uspešno posluje;
-         menijo, da je postopek ustanovitve lastnega podjetja zapleten in dolgotrajen;
-         menijo, da je prevzem podjetja manj tvegan kot ustanovitev novega podjetja;
-         gre za prenos podjetja na družinske člane. 

Najpomembnejši razlog za nakup podjetja pa je mnenje, da gre pri nakupu uspešnega podjetja preprosto za modro potezo; nakup pomeni naložbo v nekaj, kar je vredno in v kar zaupaš. 

Slovenske podjetnike, ki so že kupili oziroma prevzeli podjetje, smo tudi vprašali, katere podporne storitve bi bile ponjihovem mnenju koristne za kupce oziroma prevzemnike podjetij. Večina jih meni, da bi bila pomoč neodvisnega posrednika med kupcem in prodajalcem dobrodošla. Prav tako si želijo zunanjega svetovalca, ki bi posredoval pri reševanju morebitnih sporov med kupcem in prodajalcem, do katerih prihaja med procesom prenosa lastništva podjetja. Najmanj koristi pa vidijo v posebnih usposabljanjih, namenjenih bodočim kupcem, ter v organiziranih srečanjih med potencialnimi kupci in prodajalci podjetij. 

In končno, raziskava je tudi pokazala, da se podjetniki najpogosteje odločajo za prodajo podjetij zaradi upokojitve. Na drugem mestu med razlogi je želja po povračilu v podjetje vloženih sredstev. Presenetljivo je, da se nihče izmed slovenskih anketiranih podjetnikov ne odloča za prodajo podjetja zaradi možnosti hitrejše rasti. V starih članicah Evropske unije je prav ta možnost drugi najpogostejši razlog za prodajo malega podjetja.  

Rezultati raziskave dajejo slutiti, da bo v prihodnjih letih nastal trg podjetij, ki ga že dolgo pričakujemo. Šele trg podjetij bo na široko odprl možnosti za tako imenovano podjetniško žetev, ko podjetniki vnovčijo minulo delo. Prav tako trg ponuja možnost za preprost izstop ustanovitelja z podjetja ob upokojitvi. Podjetniki torej začenjajo razmišljati o možnostih, ki so bile še pred nekaj leti dokaj nepriljubljene. Sicer pa lahko več člankov o težavah pri nasledstvu v podjetjih preberete na naši spletni strani www.podjetnik.si.


Sodelujoči v projektu Interreg IIIC Transregio
Kakšno podporo potrebujejo kupci podjetij  

Različne oblike podpore so navedene od najbolj koristnih po mnenju vprašanih podjetnikov do najmanj koristnih.  

1. Svetovalne storitve s področja pravnih in upravnih postopkov (te storitve označuje 48 odstotkov vprašanih podjetnikov za zelo koristne)

2. Svetovalne storitve s področja financiranja in državnih spodbud  

3. Organizacija srečanj potencialnih kupcev in prodajalcev  

4. Pomoč neodvisnega posrednika med kupcem in prodajalcem  

5. Posredovanje pri reševanju sporov med kupcem in prodajalcem.  

6. Izmenjava izkušenj z drugimi kupci.  

Vir: Raziskava projekta Interreg IIIC Transregio, 2005  


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *