Trgovina pekarskih izdelkov kot franšizna priložnost

Avtor: Nives Pahor | Objava: 04.02.2005

Kakšne koristi prinaša širjenje prodaje prek franšizne mreže Pekarni Postojna in kakšne koristi bi lahko imel člen takšne mreže.Leta 1996, ko se je spremenila lastniška struktura Pekarne Postojna, so z novimi lastniki prišle tudi nove ideje in pogledi na trg. V sedmih letih so tako več kot podvojili proizvodnjo in s 40 zaposlenih prešli na 100. Danes so pod Pekarno Postojna združene tri pekarne Savinjski Kruhek in ptujska pekarna Kruhek.  

Poleg proizvodnje so v zadnjih letih stopili tudi na področje trgovine, kjer nastopajo tudi kot lastniki Mercatorjeve franšize in kot franšizodajalci lastnih franšiznih trgovin Pekarne Postojna. Trenutno imajo v svojem sistemu osem trgovin, od tega tri franšizne: prodajalna kruha Maribor, prodajni kiosk Maribor in prodajna prikolica Maribor.

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Branko Lavrenčič: »Naši franšiziji nam veliko pomenijo predvsem zato, ker pri njih prodajamo svoje izdelke in si prek njih povečujemo promet svojih dobaviteljev.«
Z Brankom Lavrenčičem, direktorjem in odgovornim za razvoj franšiznega sistema Trgovina Pekarna Postojna, smo se pogovarjali o franšiznem sistemu kot poslovni strategiji, ki je mnoga podjetja ne izkoristijo, največkrat zaradi neznanja in strahu, ter franšizi kot načinu podjetništva in eni od možnih rešitev za propadajoče vaške trgovine.  Zakaj ste se sploh odločili za sistem franšizinga v vašem podjetju? Kaj ste videli v njem?

Prvo dejstvo, ki ga ne gre spregledati, je, da se s tem sistemom bistveno poenostavi odnos z zaposlenimi. Skrb za zaposlene v trgovini se prenese na franšizija, ki se kot nosilec bistveno bolj potrudi, ko gre za lastno podjetje. Govorim iz lastnih izkušenj. Drugi razlog je elastičnost zaposlenih, kar je sicer podoben razlog kot prejšnji in je čisto praktične narave. Če pri franšiziju zboli zaposleni, mu lahko priskočijo na pomoč družinski člani. Inšpektorji so tu popustljivejši kot pri večjih podjetjih, kjer je treba imeti vse papirje urejene, da lahko nekdo dela več ali celo na drugem delovnem mestu zaradi nadomeščanja. Tretji razlog pa sta večja skrb in boljši odnos do kupcev. Franšizij se veliko bolj potrudi, če je sam svoj gospodar. Za nas najpomembnejša razloga pa sta, da nam franšizna trgovina pomeni mesto za prodajo izdelkov in utrjevanje ugleda podjetja.  

Iz lastnih izkušenj, tudi iz prejšnjih služb, lahko povem, da se ljudje neverjetno spremenijo, ko začnejo delati zase. Naenkrat jim prej nepomembne stvari postanejo pomembne, veliko bolj se potrudijo v odnosu do kupcev, dobaviteljev ...  

Kaj vključuje vaša franšizna ponudba?

Naša franšiza vključuje le oddajo storitev prodaje pod blagovno znamko Trgovina Pekarna Postojna. Edino, za kar skrbi franšizij, je storitev prodaje. Vsi stroški trgovine so naši, vsi prilivi se iztekajo na naš račun. Za vodenje računovodstva pa mu vzamemo en odstotek od prodaje.  

Seveda vse franšizne trgovine dobijo tudi tablo z napisom Trgovina Pekarne Postojna. Enotno označevanje vzbuja večje zaupanje tako kupcev kot dobaviteljev. Zraven je napisano tudi ime podjetja najemnika, saj je navsezadnje on tudi odgovorna oseba za lokal.  

Kaj pa je ključna skrb ali strah franšizijev?

Ugotovili smo, da je ključna skrb in tema pogovorov, ko gre za odločanje o franšizi ali najemu, denar. Ljudi zanima samo, koliko bodo zaslužili. In seveda, da bodo imeli čim manj sitnosti in stroškov. Zato se s svojimi franšiziji takoj odkrito dogovorimo o zaslužku trgovine, brez skrivnosti.  

V čem je po vašem prednost franšizne povezave?

Prednost povezave je v tem, da imate kot franšizij precej manj skrbi za zadeve v ozadju. Skrb za dobavitelje, odnosi z banko - vse je na naših ramenih. Če je podjetje, ki franšizo oddaja, dober plačnik in nima težav z dobavitelji in bankami, je to dober partner, s katerim se lahko spustite v franšizno razmerje. Seveda, če so vaše želje in zahteve v skladu vrednotami, cilji in seveda možnostmi zaslužka.  

V našem primeru je dejstvo, da velikih zaslužkov ni, je pa možnost, vsaj po mojih izkušnjah in izračunih, za solidno plačo, ki je v marsikaterem primeru presega plače redno zaposlenih v večjih trgovskih verigah.   

Kaj dejansko iščete v franšizni trgovini kot proizvodno podjetje?

Nam je najpomembnejše to, da imamo v trgovini prodajo svojih izdelkov. V franšizni trgovini zato ne iščemo zaslužka iz najema in oddaje storitve franšize, navsezadnje smo le proizvodno podjetje. Glavno, kar iščemo, je čim večja prodaja naših izdelkov, ki so seveda v naših trgovinah v ekskluzivi, ugled, ki ga tako dobimo, ter zanesljivo povečanje prodaje (iz prej navedenega razloga). To pa za nas tako pomeni večji promet do naših dobaviteljev, večje nakupe od naših dobaviteljev, ker pa so naši dobavitelji običajno tudi veliki kupci naših izdelkov, nas to pripelje tudi do boljšega pogajalskih položaja z njimi in večjih bonitet.  

Bistvo odnosa je, da smo zadovoljni oboji. Mi si želimo le prodajati svoje izdelke, zato želimo pomagati nekomu, da jih bo prodajal, če se že odloči za to, da postane naš franšizij. Mi imamo poslovni interes v tem.  

Drugače kot večina vi trdite, da vaške trgovine lahko preživijo. Zakaj in kako?

Svoj čas smo celo načrtovali, da bi prevzeli nekatere vaške trgovine. Moja trditev je, in ta izhaja iz izkušenj in konkretnih izračunov, da zasebna trgovinica ali vaška trgovina, če jo odgovorno upravljate, ne more v izgubo. Seveda pa mora lastnik znati računati in uskladiti svoje želje z realnimi možnostmi, ki jih tak podjetniški podvig prinaša. Franšiza, kot jo mi ponujamo, se nam zdi rešitev.  

Zakaj pa vaške trgovine kljub vsemu propadajo?

Eden od razlogov je morda skrit v željah, ki se pojavijo pri ljudeh, ko postanejo zasebniki. S tem, ko postanejo lastniki trgovine, se pojavijo tudi večje materialne želje. Zato je tu treba najprej spremeniti razmišljanje ljudi. To poznamo iz lastnih izkušenj, kot proizvajalci in dobavitelji.   

Zakaj več podjetij v Sloveniji ne izkoristi možnosti rasti s pomočjo franšiz?

Predvsem zaradi neznanja in nepoznavanja možnosti. Franšiza: Trgovina Pekarna Postojna 
Ponudba: trgovina z živili
Začetek franšize: 2002
Število franšizijev: 3 v Sloveniji
Trajanje pogodbe: nedoločen čas
Vstopna licenca: je ni
Stroški za uporabo licence: 1 odstotek od prodaje (za vodenje računovodstva)
Pogoji za franšizije: svoje podjetje (s.p. ali d.o.o.)
Info: pekarna.postojna@siol.net

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *