TRR samostojnega podjetnika

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 06.10.2008Ali se morajo za prenose denarnih sredstev med TRRsamostojnega podjetnika in zasebnim transakcijskim računom v eno ali drugo smer voditi kakšne evidence, ali so zadostni bančni izpiski? Kako je s polaganjem gotovine, ki jo pridobimo s prodajo artiklov prek paragonskih blokov? Ali moramo položiti gotovino takoj ali je dovolj ob koncu meseca? 

Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP – UPB3, Uradni list RS, št. 110/2006) in podzakonski predpis - Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu (Uradni list RS, št. 141/2006) sta samostojnim podjetnikom (podjetnik) prinesla obveznost pologa gotovine na TRR. Podzakonski predpis je ukinil obvezno polaganja gotovine na transakcijske račune zasebnikov. 
 
ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/2006) loči pojma: 
· podjetnik - je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja;
· zasebnik - sem spadajo zdravniki, notarji, odvetniki, učitelji, kmetje ali druge fizične osebe, ki niso podjetniki in ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost. 

Glede prenosov denarnih sredstev med TRR samostojnega podjetnika in zasebnim TRR ni potrebna dodatna evidenca, saj so transakcije razvidne iz bančnih izpiskov vsakega posameznega TRR. Gotovino od prodaje blaga lahko polagate sproti na TRR samostojnega podjetnika. Vsaj enkrat mesečno morate položiti gotovino na TRR, in to navadno samostojni podjetniki naredijo ob koncu posameznega meseca.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *