Tveganja pri zadolževanju

Avtor: Tine Juha | Objava: 07.10.2008

Avtomobile in nepremičnine zavarujemo. Zakaj ne bi zavarovali tudi svojega poslovanja pred neljubimi spremembami obrestnih mer? Logika je enaka, inštrumenti se zdijo precej kompleksnejši, vendar je osnovno znanje, ki ga potrebujemo, dovolj preprosto usvojiti.V prejšnji številki Podjetnika smo predstavili inštrumente zavarovanja pred valutnimi tveganji, predvsem iz poslovanja. V tokratnem prispevku predstavljamo načine, kako se lahko zavarujemo pred obrestnim tveganjem oziroma širše, pred tveganji pri zadolževanju.  

Valutna tveganja pri zadolževanju 
 
V zadnjem letu je v Sloveniji precej priljubljeno zadolževanje, tako podjetij kot prebivalstva, v švicarskih frankih. Na prvi pogled se zdi tovrstno obnašanje razumljivo, saj je bila referenčna obrestna mera (ki ostaja skozi celotno trajanje dolga nespremenjena) 3-mesečni LIBOR za švicarski frank na dan 2. 8. 2008 2,76 odstotka, 3-mesečni EURIBOR pa je na isti dan znašal 4,96 odstotka. Torej kar 2,2-odstotne točke nižje. 

Predpostavimo, da vaše podjetje potrebuje 30.000 evrov kredita z ročnostjo 5 let in plačilom glavnice ob zapadlosti kredita (kar je precej redek primer in banka vam takšnega kredita verjetno ne bo odobrila, vendar naj predpostavke zaradi preprostosti ostanejo take). Slišali ste, da je zadolževanje v švicarskih frankih cenejše, in razmišljate o tej možnosti. Banka vam ponudi obrestno mero za tak kredit 3-mesečni EURIBOR + 2 odstotka letno. To se vam zdi malce veliko, saj samo v prvem letu ob predpostavki nespremenjenega 3-mesečnega EURIBOR plačate 2088 evrov obresti (4,96 % + 2 % = 6,96 % x 30.000 EUR). Nato vam druga banka ponudi obrestno mero 3-mesečni LIBOR CHF plus ravno tako 2 odstotni točki. Skupna obrestna mera tako znaša na dan 2. 8. 2008 4,76 odstotka, kar pomeni letne obresti v znesku 1428 EUR (ravno tako ob predpostavki nespremenjenega 3-mesečnega LIBOR CHF v prvem letu).

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *