Ukrepi za spodbujanje izvoza po vstopu v EU

Avtor: | Objava: 22.01.2004Pomemben dejavnik politike spodbujanja izvoza bodo tudi po vstopu v EU razvojne spodbude v okviru programa za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti. Pomen razvojnih spodbud za pospeševanje izvoza se bo po prenosu pristojnosti za trgovinsko politiko na EU še povečal. Spodbude za povečanje izvoza so usmerjene predvsem v hitrejšo in učinkovitejšo internacionalizacijo malih in srednjih podjetij, privabljanje strateških tujih naložb za pospešeno zmanjševanje tehnoloških vrzeli in spodbujanje izhodnih naložb slovenskih podjetij, ki pomenijo zniževanje stroškov ali odpiranje novih trgov. 
 
Naslednje pomembno področje za pospeševanje internacionalizacije podjetij in čezmejne naložbe bo dograditev institucionalnega okvira, ki bo dovolj prilagodljiv za hitre spremembe v poslovnem okolju in s tem za spremembe potreb podjetij. Institucionalna ureditev pospeševanja internacionalizacije v Sloveniji ni natančno opredeljena.  

Pristojnosti na tem področju so razporejene med več ministrstev in ustanov. V nekaterih primerih gre za zakonske pristojnosti, drugje za utečene (neformalne) oblike delovanja. Ključne ustanove na področju internacionalizacije podjetij so poleg ministrstva za gospodarstvo še ministrstvo za zunanje zadeve, Gospodarska zbornica Slovenije in Slovenska izvozna družba.

Informacije: renata.vitez@gov.si.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *