Uspeti v gradbeništvu - Rešet

Avtor: Edin Džamdžič | Objava: 10.06.2003

Nizke gradnje, smer telekomunikacije, gradbena mehanizacija in prevozi so glavne dejavnosti družinskega podjetja Rešet.Podjetje Rešet je bilo ustanovljeno leta 1992, ko se je oče s sinovoma odločil za samostojno podjetniško pot. Leta 1994 sta se podjetju kot solastnika z dokapitalizacijo pridružila še en sin in hčerka, tako da ima podjetje še danes pet lastnikov. Od teh sta v podjetju zaposlena direktor Štefan Krč in njegov pomočnik Jure Krč, naš sogovornik.

Podjetje se ukvarja pretežno z nizkimi gradnjami, smer telekomunikacije, gradbeno mehanizacijo ter prevozi. Glavni odjemalci so PAP Telematika, TK&EL in Gratel, ki so glavni izvajalci del za Telekom, Slovenske železnice, Simobil in DARS. Za njih podjetje Rešet gradi telekomunikacijska omrežja, izdeluje različne projekte, opravlja geodetsko službo, izvaja ostale gradbene instalacije ter splošna gradbena dela.

Podjetje je doživelo velik razcvet leta 1994 in tudi 1998, ko je Telekom začel veliko vlagati v svoje omrežje. »Bili smo eni prvih na tem področju, ki se nam je uspelo dobro organizirati in začeli smo delovati na področju telekomunikacij,« razlaga Jure Krč. Po njegovih besedah so danes med največjimi podizvajalci za Telekomove naložbe in druga navedena podjetja.

Pri poslovanju se srečujejo z izredno močno konkurenco, po oceni Jureta Krča pa je tudi dela manj kot prejšnja leta. Kljub zaostrovanju razmer jim je uspelo ohraniti precejšnjo rast podjetja, čemur so botrovale predvsem kakovost, strokovnost, poštenost ter hitrost. Danes imajo 145 zaposlenih, pričakovani promet v tem letu pa je 1,3 milijarde tolarjev.

V prihodnosti se bodo usmerjali na področje fekalnih kanalizacij, čistilnih naprav ter na področje plinifikacije. V tej smeri so začeli delovati že letos, tako da imajo podpisanih že kar nekaj pogodb za izvajanje del. V načrtu imajo tudi gradnjo lastne poslovne stavbe - zemljišče že imajo. Sproti bodo vlagali v kadre in v posodobitev proizvodnje, kar je nujno za ohranitev delovnih mest in povečevanje tržnega deleža na tem izredno konkurenčnem trgu. O strateškem partnerju pa, tako Jure Krč, razmišljajo že zdaj, vendar je povezovanje verjetnejše čez nekaj let.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *