V predlogu proračuna več za mala podjetja in obrtnike

Avtor: | Objava: 10.12.2003Na področju gospodarstva se bodo po predlogu proračuna za 2004-2005 sredstva v prihodnjih dveh letih povečevala. Proračun za leto 2004 predvideva 35-odstotno povečanje sredstev, večji del pa bo namenjen programom večanja konkurenčnosti, prestrukturiranju podjetij in spodbujanja razvoja malega gospodarstva. Ministrstvo za gospodarstvo bo sledilo programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006. Proračun za leti 2004 in 2005 bo za izvajanje spodbud v skladu z omenjenim programom namenil 500 milijonov tolarjev posebej za spodbujanje malega gospodarstva. 

V ministrstvu že nekaj časa potekajo dejavnosti, usmerjene v izboljšanje administrativnega okolja, poenostavitev postopkov in odpravo ovir za nastajanje in rast malih podjetij. V tem sklopu sta na prvem mestu nadaljnji razvoj in postavitev sistema »vse na enem mestu«. 

Vavčerski sistem svetovanja bo tudi v naslednjem obdobju postavljen v ospredje. Zagotovljena bodo tudi proračunska sredstva za dodeljevanje neposrednih in posrednih spodbud in za garancije za najete kredite prek Javnega sklada malega gospodarstva. Sklad bo poskušal vzpostaviti tudi povezave za pridobivanje sredstev iz programov EU za podporo podjetniškim naložbam, predvsem iz Evropskega investicijskega sklada in drugih mednarodnih ustanov.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *