Vabljivo, a kislo jabolko reform

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 08.11.2005

Reformska vročica je zajela slovensko politiko, gospodarstvo in širšo javnost. O razvojnih prioritetah, kot jih predlaga vladni odbor za reforme, se strinjajo vsi, nikakor pa ne o konkretnih korakih, zlasti na davčnem področju. Kaj o reformah menijo vidni slovenski podjetniki in predstavnik največjega sindikata?Dneva reformacije še nikoli nismo začeli tako zgodaj praznovati kot letos. Reforme so na dnevne redu vseh mogočih srečanj in pogovorov že od konca poletja naprej. Reformska vročica pa se je začela 6. oktobra, ko se je vlada seznanila z dokumentom »Predlog konceptov ekonomskih in socialnih reform za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva«. Dokument z 98 strani predlogov sprememb je v osnovi pripravil odbor za reforme, v celoti pa je pri nastajanju dokumenta sodelovalo več kot 200 strokovnjakov.    

Štiri razvojne prioritete 

Predlog ekonomskih in socialnih reform postavlja v ospredje štiri razvojne prioritete naše države: 
-       konkurenčnost in gospodarska rast,
-       učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta,
-       učinkovita in cenejša država,
-       moderna socialna država in večja zaposlenost. 

V javnosti se je doslej največ govorilo o prvi razvojni prioriteti, torej o ukrepih za povečanje konkurečnosti in gospodarske rasti. Ta paket sprememb kratkoročno tudi najbolj zadeva podjetnike, zato so predlogi hitro naleteli na odzive gospodarske in obrtne zbornice ter različnih združenj delodajalcev. Vlada je nato najprej in tudi najbolj odmevno posegla na davčno področje in oktobra že sprejela spremembe in dopolnitve petih davčnih zakonov. O predlaganih spremembah teh zakonov naj bi razpravljal državni zbor v novembru.    

Zagovorniki, nasprotniki in nevedneži ... 

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *