Valilnica prekmurskega podjetništva

Avtor: Marko Močnik | Objava: 10.03.2003

Mrežni podjetniški inkubator kot temelj dinamičnega podjetništva v Pomurju. Brezplačni poslovni načrti za vse podjetnike.Podjetniški inkubator je podjetje kot vsako drugo, a s to razliko, da so njegovi izdelki nova podjetja. Je organizacija, ki pomaga podjetjem pri njihovem nastajanju in premagovanju začetnih ovir z ustrezno informacijsko mrežo in podpornim okoljem. Inkubator pomaga pri ustanavljanju in razvoju podjetja s ponudbo prostora, svetovanja in storitev ter je v pomoč pri organizaciji proizvodnje na podlagi tržno zanimive ideje - vse do trenutka, ko si podjetje pridobi ugled zanesljivega poslovnega partnerja in začne popolnoma samostojno delovati.

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Podjetja in regionalni razvoj 

V Sloveniji vsako podjetje išče najugodnejše poslovno okolje, čeprav se še vedno prepozna vezanost predvsem podjetnikov malih podjetij na lastno regijo. Zaradi regionalne vezanosti podjetij morajo občine ustvariti primerno okolje za vzpostavitev novih podjetij in spodbujati lokalni razvoj s privabljanjem virov kapitala, izobraževanjem, ponudbo poslovnih prostorov, vlaganjem v transport, komunikacije in informacijski sistem.  
Ker smo majhna država z velikim številom občin, se postavlja vprašanje o racionalnosti in smotrnosti vzpostavitve podjetniških inkubatorjev v vsaki občini. Treba je poznati razporeditev občin, moč in značilnost posamezne občine, kakovost lokalne organiziranosti, razširjenost svetovalnih in informativnih mrež ter usposobljenost kadra. Treba je poiskati kritično maso občin, ki bi lahko z usklajenimi interesi in smotri vzpostavile podjetniški inkubator kot učinkovit pripomoček regionalnega razvoja.  

Rojstvo inkubatorja 

Omenjena specifičnost regionalne in lokalne strukture je botrovala k temu, da smo se v Pomurju odločili ustanoviti Mrežni podjetniški inkubator, katerega lastniki so Mestna občina Murska Sobota, Občina Ljutomer, Občina Odranci in Regionalna razvojna agencija Mura v imenu preostalih 23 pomurskih občin. Samostojna neprofitna pravna oseba bo tako pomagala ustanavljati podjetja s sedežem v pomurski regiji.   
Podjetniški inkubator bo imel na voljo tri objekte. Prostori velikosti 1640 m² v Murski Soboti so v gradnji in bodo za proizvodno in storitveno dejavnost na voljo konec julija 2003, prostori v Ljutomeru velikosti 800 m² za storitveno dejavnost bodo na voljo konec oktobra 2003, prostori v Odrancih velikosti 100 m² za storitveno dejavnost pa so že na voljo. Inkubator ne bo osredotočen samo na pomoč pri ustanavljanju podjetij s sedežem v teh zgradbah, temveč bo v pomoč vsem, ki želijo ustanoviti podjetje v regiji.  
 
Oprema, krediti, svetovanje .... 
 
S projektom, vrednim 5,595 milijona evrov, ki trenutno poteka pri Regionalni razvojni agenciji Mura, sofinanciran pa je prek programa PHARE, bodo omenjeni prostori ne le zgrajeni, temveč tudi sodobno opremljeni. Prek garancijske sheme bodo podjetjem na voljo ugodni krediti in garancije, z vavčerskim sistemom svetovanja pa bodo imela podjetja dostop do subvencioniranega specialističnega svetovanja s področij nabave, prodaje, managementa, financ .... Podjetje, ki bo vstopilo v podjetniški inkubator in umestilo svojo dejavnost v sklopu omenjenih zgradb bo deležno podpore inkubatorja pet let, po petih letih pa se mora izseliti iz inkubatorja, predvidoma v poslovne cone, ki se pripravljajo v regiji. Prvo leto poslovanja bo podjetje plačalo najem prostorov z uporabo opreme le v znesku 30 % vrednosti tržne cene (preostanek je podjetju subvencioniran),  drugo leto 50 %, tretje 80 % in šele četrto leto plača podjetje polno tržno ceno.   
 
Vsak pomurski podjetnik, ki si želi ustanoviti profitno usmerjeno podjetje proizvodne ali storitvene dejavnosti na podlagi potencialno zanimive ideje, bo deležen brezplačne pomoči pri izdelavi poslovnega načrta, ki bo podlaga za oceno  potenciala preživetja in rasti podjetja.  
 
Novo podjetje se mora spopasti z različnimi težavami v konkurenčnem okolju. Iz te pustolovščine se mora razviti v stabilno, močno podjetje, ki bo živelo tudi naslednje leto in bo lahko izpolnilo obveznosti na dolgi rok. Da bi se podjetje lahko izkazalo kot stabilno in močno, si mora pridobiti spoznanje in priznanje na trgu. Brez tega ni verodostojnosti, ki je pogoj uspešnega razvoja in rasti podjetja. Ker je danes ravno to ključni problem za obstoj podjetja v zagonu, bo podjetniški inkubator s svojo mrežo podpornih ustanov tu odigral pomembno vlogo.    

Dodatne informacije:
Regionalna razvojna agencija Mura
Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 536 14 61
E-pošta: marko.mocnik@rra-mura.si
Internet: www.rra-mura.si

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *