Večstranske e-kompenzacije

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 12.01.2004

Računalniški sistemi za večstransko poravnavanje obveznosti in zapiranje terjatev imajo v primerjavi s klasičnimi načini velike prednosti. Agencija Ajpes in podjetje E.kompenzacije ponujata enako storitev, a z različnima postopkoma.Pri zapiranju ene same obveznosti lahko računalnik sam zbere v nekaj sekundah v verigo tudi sto in več podjetij. Če se podjetje samo loteva večstranske kompenzacije, ponavadi s težavo vključi v verižno kompenzacijo že 15 podjetij. Da bi jih zbralo sto, je praktično nemogoče. Računalniški način je tudi učinkovitejši kot močno razširjeno izterjevanje terjatev po telefonu. Predvsem je hitrejši, ob morebitnem neuspehu za uporabnika brezplačen. Pri telefonskem načinu morate ne glede na uspeh terjanja plačati stroške telefona in človeka, ki kliče dolžnike.

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Največja ponudnika večstranskih pobotov v Sloveniji sta Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) in podjetje E.Kompenzacije. Vsebina storitve je pri obeh ponudnikih enaka, postopek za uporabnike pa se nekoliko razlikuje. Poglejmo v nadaljevanju, kako lahko poravnate svoje obveznosti in zapirate terjatve prek omenjenih sistemov.   
 
E.Kompenzacije stavijo na internet 

Spletni informacijski sistem www.ekompenzacije.com deluje dve leti in je namenjen vsem gospodarskim subjektom, se pravi pravnim osebam in samostojnim podjetnikom. Trenutno ima preko 3800 članov, med njimi je skoraj petina samostojnih podjetnikov. Uporabljajo ga že skoraj vsa velika podjetja in nekatere državne ustanove, kot so zdravstveni domovi, šole in drugi.  

Večstranske kompenzacije od letošnje jeseni potekajo poskusno dvakrat na mesec. V enem krogu prijavlja svoje obveznosti (prijavljajo se obveznosti in ne terjatve) v povprečju 2000 subjektov. Vrednost prijavljenih obveznosti v enem mesecu znaša do 70 milijard tolarjev. Svoje obveznosti uspe pri eni večstranski kompenzaciji poravnati med 83 in 86 odstotkov sodelujočih članov. Člani za uporabo storitve plačujejo nadomestilo za uspešno opravljene večstranske kompenzacije v višini 0,08 odstotka od višine opravljenega pobota. Če določena obveznost ob kompenzaciji ostane neporavnana, zanjo član ne plača provizije.   

Kako sodelujete pri večstranski kompenzaciji 
 
Postopka včlanitve v sistem in pozneje prijavljanja obveznosti sta za uporabnike sistema zelo preprosta. Prikažemo ju lahko v petih korakih. 

1. korak : Na spletni strani www.ekompenzacije.com kliknete gumb Včlanitev in v prikazani obrazec vnesete zahtevane podatke. Upravitelj sistema vam bo po običajni pošti poslal vso potrebno dokumentacijo, ki jo izpolnite in vrnete. Na podlagi poslane dokumentacije pridobite člansko ime in geslo. Ob včlanitvi morate naložiti še kratek program za uporabo storitve. Postopek je tudi za manj spretne uporabnike računalnika preprost, vseeno pa vam bo pri prvem vstopu v sistem pomagal vaš skrbnik, na katerega se lahko kadarkoli obrnete z morebitnimi vprašanji.  

2. korak
: Kot član vstopate v sistem www.ekompenzacije.com s klikom gumba Prijava v sistem, kjer vas pričakajo polja za vnos članskega imena in gesla. Po vnosu ste že na članskih straneh sistema, kjer lahko izbirate med ponujenimi rubrikami.  

3. korak: Za prijavo obveznosti kliknete na gumb Vnos nove obveznosti. Podatke o obveznostih lahko vnesete ročno ali pa jih uvozite v paketu iz svoje datoteke. Slednje je zlasti primerno za tiste uporabnike, ki imajo veliko dobaviteljev oziroma obveznosti in želijo postopek opraviti hitreje. Vnesete lahko poljubno število obveznosti. Vnašate jih lahko kadarkoli, tudi na tisti dan, ko se opravlja kompenzacija.  

4. korak: Če želite preveriti, katere obveznosti ste prijavili za kompenzacijo, kliknite gumb Pregled obveznosti. Obveznosti so razvrščene po datumu vnosa v sistem, lahko pa jih razvrstite tudi po drugih kriterijih (nazivu upnika, višini obveznosti ...).  

5. korak
: Po opravljeni kompenzaciji dobite s kodirano elektronsko pošto podatke o rezultatu – poravnanih obveznostih in terjatvah. Iste podatke lahko pridobite tudi v svoji zbirki na spletnem naslovu www.ekompenzacije.com. Ostane vam le še razknjiženje obveznosti v svojih knjigah in pošiljanje specifikacije pokritih obveznosti do upnikov. 
Sistem vam ponuja ob zgoraj navedenem še: 
- dostop do rubrike Poiščite člana sistema Kompenzacije.com, v kateri lahko prek davčne številke preverite, ali je vaš poslovni partner že član sistema; 
- rubriko Predlagajte novega člana, v kateri lahko predlagate kot potencialnega uporabnika storitev sistema Kompenzacije.com tistega komitenta, ki ga med člani niste našli.   
 

 
Večstranske kompenzacije pri Ajpesu 

Ajpes ponuja večstranske pobote dobro leto, pred tem pa so storitev opravljali njegovi predhodniki (SDK, APP) več kot deset let. Pri Ajpesu imajo 3600 uporabnikov, od tega je več kot 90 odstotkov gospodarskih družb in le slaba desetina samostojnih podjetnikov. Večstranske pobote organizirajo enkrat na mesec. Poskušali so tudi z dvema mesečnima pobotoma, vendar uporabniki pogostejšim izvedbam niso bili naklonjeni.  

Posamezne kompenzacije se udeleži v povprečju 2200 subjektov, ki prijavijo za 60 milijard obveznosti. Na posameznem pobotu poravna svoje obveznosti 90 odstotkov sodelujočih subjektov. V povprečju pobotajo 13 odstotkov prijavljenih obveznosti.   Pri Ajpesu plačajo uporabniki za storitev tisočinko vrednosti pobotanih obveznosti oziroma najmanj 300 tolarjev. Za obveznosti, ki jim jih ne uspe pobotati, ne plačajo nič. Strošek je v primerjavi z drugimi načini unovčevanja terjatev po mnenju vodilnih iz Ajpesa zanemarljiv.    

Podatke lahko pošljete prek elektronske pošte 

Ključna razlika med obema sistemoma je v načinu priprave in pošiljanja podatkov za večstranski pobot. Ajpes namreč ne omogoča vnosa podatkov prek svoje spletne strani. Člani tako podatke pošiljajo po navadni pošti, po faksu, na disketi ali z elektronsko pošto. Ker slednjo možnost uporablja dve tretjini uporabnikov, poglejmo, kako poteka pošiljanje podatkov po elektronski pošti

1. korak: Izpolnite obrazec za sklenitev pogodbe, ki ga dobite v svoji izpostavi Ajpesa in na spletni strani www.ajpes.si. Če želite podatke oddajati po elektronski pošti, morate naročiti brezplačno zgoščenko s programom za oddajo podatkov. 

2. korak: V svoj računalnik namestite program, ki ga dobite na zgoščenki. Pri namestitvi vam pomaga oseba iz Ajpesa, praviloma po telefonu, po potrebi pa tudi osebno pri vas.  

3. korak: V program nato že lahko vnašate svoje obveznosti do upnikov. Ime upnika lahko vnesete ročno ali ga poiščete v seznamu.
 
4. korak: Datoteko s podatki shranite v mapo po vašem izboru. 

5. korak: Zaradi varnega prenosa podatkov morate datoteko pred pošiljanjem podpisati s šifriranim geslom. Pritisnete še na gumb Pošiljanje in datoteko pošljete po elektronski pošti na Ajpes.


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *