Višina dnevnic za službeno potovanje po Sloveniji za sektor trgovine

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 09.09.2012Zanima nas, kakšna je višina dnevnic za službena potovanja zaposlenih v trgovinski dejavnosti v Sloveniji od julija 2012 dalje.
 
Sindikat delavcev trgovine Slovenije je skladno s 4. členom Tarifne priloge h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 94/08 s spremembami) sprejel višino povračil stroškov službenih potovanj za področje trgovinske dejavnosti. Novi zneski veljajo od 1. julija 2012 naprej in znašajo:
-    6 – 8 ur: 6,02 evra,
-    8 – 12 ur: 8,60 evra in
-    nad 12 ur: 16,98 evra.
 
Višja vrednost izplačil dnevnic se všteva v davčno osnovo zaposlenih v trgovinski dejavnosti.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *