Vlaganje v znanje narašča

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 11.01.2005

Koliko se podjetniki in njihovi zaposleni izobražujejo? Splošno mnenje je, da premalo. Nedavna raziskava Edupoola je razkrila svetlejšo podobo, zlasti pri malih podjetnikih.


Gregor Levič: »Preseneča me, da srednja podjetja kot nosilci gospodarske rasti pri izobraževanju najbolj zaostajajo.«

V raziskavi Eudopola, to je združenje ponudnikov izobraževanj, je sodelovalo 317 podjetij, popolne odgovore pa je dodalo 293 podjetij. Podjetja so bila po velikosti, torej mala, srednje velika in velika, približno enakomerno zastopana. Raziskava je bila sicer bolj namenjena izobraževalnim ustanovam, da spoznajo navade in pričakovanja podjetij. Vendar so rezultati pomembni tudi za podjetja sama, da se lahko primerjajo med seboj.   

Mala podjetja se najbolj izobražujejo

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Najpomembnejša ugotovitev raziskave je, da v izobraževanje razmeroma največ vlagajo mala podjetja in da pri večini kazalcev prav mala podjetja najbolj izstopajo iz povprečja. Tako se je v letu 2003 udeležilo takšne ali drugačne oblike izobraževanja 61 odstotkov zaposlenih v malih podjetjih. Po tem kazalcu najbolj zaostajajo srednje velika podjetja, kjer se je izobraževanj udeležilo samo 46 odstotkov zaposlenih. V malih podjetjih se je vsak delavec v povprečju izobraževal 21 ur na leto. Če pa upoštevamo samo tiste delavce, ki so se dejansko udeležili izobraževanja, pa se je vsak udeleženec izobraževal 34 ur na leto.  

Zelo zanimivi so podatki o porabi sredstev za izobraževanje. Ker zajemajo več let, iz njih lahko ugotovimo trend, in sicer: podjetja na splošno iz leta v leto več vlagajo v izobraževanje. Vendar to pravilo ne velja za vsa. Spet najbolj izstopajo, in to v pozitivnem pomenu, mala podjetja. Ta so v letu 2003 za izobraževanje v povprečju porabila 737 tisoč tolarjev, lani 948 tisoč, za letos pa napovedujejo že 1,4 milijona tolarjev. Rast vlaganj v izobraževanje je torej pri malih zavidljivo visoka. Malim podjetjem po stopnji rasti sledijo velika podjetja, medtem ko srednje velika ponovno močno zaostajajo. Še več, srednja podjetja za letos napovedujejo celo zmanjšanje naložb za izobraževanje zaposlenih. 

Mala podjetja izstopajo tudi po znesku sredstev, ki jih namenijo v povprečju za izobraževanje enega zaposlenega. Trend ponovno kaže močno rast. Medtem ko so mala podjetja v letu 2003 namenila 145 tisoč tolarjev, za letos napovedujejo 195 tisoč tolarjev na zaposlenega.  

Sicer pa bi bilo iluzorno pričakovati, da vsa podjetja spremljajo vlaganja v izobraževanje. Vlaganja spremlja 76 odstotkov malih podjetij; toliko jih natančno ve, koliko porabijo za izobraževanje, medtem ko druga podjetja evidence ne vodijo. Po tem kazalcu spet najbolj zaostajajo srednje velika podjetja, kjer jih spremlja stroške samo 55 odstotkov.    

Prevladujeta strokovno in formalno izobraževanje 

Katera znanja v podjetjih najbolj iščejo? So to znanja s področja financ, marketinga, prodaje? Nič od tega. Mala podjetja največ vlagajo v iskanje strokovnih, lahko bi rekli obrtniških znanj. Na drugem mestu je pridobivanje formalne izobrazbe, se pravi študij ob delu, in na tretjem mestu iskanje računovodskih znanj. Podjetja torej iščejo največ neposlovnih znanj, kar strokovnjaki že dolgo izpostavljajo kot problematično. Na trgu, kjer je konkurenca vse večja, podjetja brez obvladovanja marketinga, prodaje in tujih jezikov preprosto ne bodo mogla biti uspešna. 

Direktor Edupoola Gregor Levič pravi, da se niso poglabljali v rezultate, temveč so samo ugotavljali dejansko stanje. Ga pa preseneča, da srednja podjetja kot nosilci gospodarske rasti pri izobraževanju najbolj zaostajajo. Opozarja pa še na nekaj: podjetja iz omrežne skupine 02 najbolj zaostajo pri izobraževanju zaposlenih. 

Črna pika 

Kljub razmeroma optimističnim rezultatom raziskave, vsaj glede malih podjetij, je potrebna majhna kritika. Približno polovica malih podjetij ne načrtuje izobraževanja zaposlenih in nima letnega načrta izobraževanj, temveč izobraževanje prepuščajo naključnemu izboru. Tu bodo morala podjetja v prihodnosti več storiti.

Povprečni stroški za enega udeleženca izobraževanja
 
Leto Mala podjetja Srednja podjetja Velika podjetja
2003 145.000 104.000 68.000
2004 162.000 119.000 77.000
2005 (napoved) 195.000 98.800 71.000
 
Mala podjetja v povprečju največ namenjajo za izobraževanje, če sredstva preračunamo na enega udeleženca izobraževanja. Njihova vlaganja tudi najhitreje naraščajo.   

Delež zaposlenih, ki so se udeležili izobraževanja 

Mala podjetja        61%
Srednja podjetja    46%
Velika podjetja      58% 

Povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega  

Mala podjetja        21
Srednja podjetja   20
Velika podjetja      15 

 

   

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *