Vzpon spletnega oglaševanja

Avtor: Nives Pahor | Objava: 12.01.2004

Na desetem Zlatem bobnu je spletna agencija Sonce.net prejela nagrado za najboljši spletni oglas za oglas »Citroën C2«. Njen direktor je naš ocenjevalec spletnih strani, Tomo Glažar, pogovarjali pa smo se z Zoranom Savinom, »piarovcem« podjetja.Kakšna je pravzaprav razlika med oglaševalsko in spletno agencijo?

V bistvu je razlika predvsem v mediju. V primerjavi z običajnimi oglaševalskimi agencijami, ki so specializirane za komunikacijo prek klasičnih medijev, se mi ukvarjamo s tržnim komuniciranjem prek interneta. To seveda pomeni, da poznamo značilnosti spletnega medija, orodij in tehnik komuniciranja na njem. Se pa na ravni ciljev in izhodišč za njihovo uresničevanje srečujemo s podobnimi izzivi. Razlika je morda še v tem, da se naročniki še ne zavedajo popolnoma obsežnosti dela spletne agencije, kar pa je seveda glede na mlada leta spletnega komuniciranja dokaj razumljivo.

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.
 
 
Ali naročniku ponudite celostno svetovanje - od oblikovanja oglasa do uvrščanja na različne spletne strani?

Da. Naročnikom ponujamo svetovanje na področju strategije spletnega tržnega komuniciranja, ta pa zajema tudi svetovanje o izbiri pravih oblik oglaševanja in medijskega zakupa. Izbira pravih spletnih strani, kjer bo oglas objavljen, je namreč skoraj tako pomembna kot oglas sam. Še zlasti to velja za napredne oziroma obogatene oglase, ki morajo biti v nekaterih primerih celo posebej prirejeni za spletne strani, kjer bodo objavljeni. Vzemimo za zgled kar nagrajeni oglas »Odkrij C2«. Za naročnika smo izdelali več različic oglasa, ki so bile prirejene različnim ciljnim skupinam. Te oglase smo potem objavili na spletnih straneh, prek katerih smo te skupine dosegli.  

Kako poteka proces oblikovanja spletnih oglasov med agencijo in naročnikom?

Tudi tukaj se naše delo ne razlikuje veliko od klasičnih oglaševalskih agencij. Večina naročnikov nas obišče z že oblikovanimi cilji, na podlagi katerih jim svetujemo pravšnjo strategijo za njihovo uresničenje. Brez te namreč ni mogoče zasnovati kakovostnih oglasov, ki bodo dosegli želene cilje. Kakovost našega dela je zelo odvisna od poznavanja vseh podrobnosti naročnikovih izhodišč, zato je proces njihove analize toliko pomembnejši. Ko je strategija zastavljena, začnemo z izdelavo spletnih oglasov, naročnik pa se z njimi naslednjič sreča ob potrditvi.  

Kaj je značilno za slovensko spletno oglaševalsko sceno? Kakšni so trendi v svetu in Sloveniji glede oblikovanja spletnih strani in spletnih oglasov oziroma pasic?

Lani je bilo mogoče v Sloveniji in v svetu zaznati močan porast spletnega oglaševanja. Razlogi za tak porast tičijo predvsem v dejstvu, da so nekatere najnaprednejše agencije in naročniki odkrili moč tega komunikacijskega kanala. Svoje pa je, kakor se to lahko sliši čudno, prinesla tudi svetovna kriza. Ta je namreč prisilila tiste, ki razmišljajo o tržnem komuniciranju, v iskanje novih, alternativnih možnosti oglaševanja. Pri tem iskanju so naleteli na spletno oglaševanje, ki se je že kako leto pospešeno razvijalo in je bilo tako pripravljeno na selitev v »media plane«. Tako se danes del sredstev, namenjenih za oglaševanje, iz klasičnih medijev seli na splet, kjer so lahko ta sredstva v nekaterih primerih bolje izkoriščena, njihov učinek pa točneje izmerjen.  Ko pa govorimo o trendih spletnega komuniciranja, lahko omenim dejstvo, da opažamo premike predvsem na področju razumevanja spletne strani in spletnih oglasov kot celote, ki lahko rabi kot zelo učinkovito marketinško orodje. Razumevanje celote različnih dejavnosti, ki tvorijo uspešno spletno tržno komuniciranje, pa je pripeljalo tudi k veliko boljšim spletnim stranem in učinkovitejšim spletnim oglasom.

Kako narediti, da postane spletno oglaševanje res učinkovito?

Da bi bilo oglaševanje določenega izdelka učinkovito, ga je treba največkrat zastaviti na več medijskih osnovah, njihov delež pa je odvisen predvsem od izdelka in ciljne skupine. Sodeč po raziskavah, bi bil najprimernejši delež spletnega oglaševanja v neki oglaševalski akciji od 10 do 15 odstotkov. To pa seveda ne velja za izdelke, ki poskušajo doseči predvsem spletno občinstvo. Tam se odstotki močno zvišajo. Znane so denimo zelo uspešne akcije, kjer so oglaševalci poskušali doseči predvsem mlajše uporabnike, v ta namen pa so uporabili kombinacijo interneta in televizije ali interneta in tiska ali radia ... Splošne formule ni. Pomembno je le, da je spletno oglaševanje kakovostno vključeno v celotno tržno komuniciranje in da so pri tem oglaševanju uporabljene pravilne metode in tehnike. V tem primeru bo spletno oglaševanje gotovo učinkovito.  

 
Kako ocenjujete slovensko podjetniško sceno na področju spletnega oglaševanja in oblikovanja spletnih strani? Kakšna je splošna ocena slovenskih podjetij in njihovih spletnih predstavitev in oglasov.
 
Na slovenskem spletu najdemo kar široko paleto spletnih rešitev, od zelo dobrih do malo manj dobrih, pa do takih, za katere lahko mirno rečemo, da bi bilo boljše, da jih ni. A vendarle je treba poudariti, da je raven predstavitev iz leta v leto višja. Vse več je podjetnikov, ki so se začeli zavedati pomembnosti kakovostne spletne predstavitve, tako z marketinškega kot s splošnega komunikacijskega vidika. To pa je tudi prvi korak do boljšega razumevanja spletnega oglaševanja in njegove vloge v vsaki oglaševalski kampanji. Internet je gotovo medij, ki ga pri tržni ali drugi komunikaciji ne gre zapostaviti. Zaradi interaktivnosti namreč ponuja veliko možnosti komuniciranja, zavidljiva pa sta tudi število in sestava uporabnikov, ki jih je denimo v Sloveniji že okoli 600.000.  
Pomembno je še poudariti, da nam v Sloveniji ne primanjkuje strokovnjakov s tega področja, kar se je navsezadnje pokazalo tudi na zadnjem Zlatem bobnu, kjer smo Slovenci v skupini spletnih predstavitev prevzeli vse pomembnejše nagrade.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *