Za 3. razpis SAPARD na voljo 1,96 milijarde tolarjev

Avtor: | Objava: 10.09.2003Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila 3. razpis za pridobitev sredstev SAPARD (Ur. list št. 75, z dne 1.8.). Da bi bila sredstva predpristopne pomoči dostopna čim širšemu krogu upravičencev so pogoji spremenjeni oz. omiljeni. Na tretjem razpisu  je skupno na voljo 1,96 milijarde tolarjev sredstev, od tega 1,216 milijarde za prvi ukrep (naložbe v kmetijska gospodarstva), 452 milijonov tolarjev za drugi ukrep (naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov) in 296 milijonov tolarjev za tretji ukrep (gospodarska diverzifikacija na kmetiji).  
 
Na četrtem razpisu, ki bo predvidoma objavljen septembra in na petem, ki bo objavljen do konca leta, bo na voljo še preostanek predpristopne pomoči. Slovenija ima na voljo še okoli 6,5 milijarde tolarjev evropskih in nacionalnih sredstev, za katera morajo biti z upravičenci pogodbe sklenjene do konca aprila 2004 oz. do dne, ko bo Slovenija kot članica EU začela sklepati pogodbe za sredstva  iz evropskih strukturnih skladov.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *