ZADNJI NAPOTKI PRED ODDAJO ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2005

Avtor: | Objava: 27.02.2006

14.3.2006, Belinka Ljubljana, od 14.00 do 17.30 ureV letu 2006 vas želimo povabiti na občasna torkova tematska popoldanska srečanja s področja davkov in računovodstva.

Prvo tako priložnost vam nudimo drugi torek v mesecu marcu - 14.3.2006 na seminarju, kjer boste izvedeli še vse, kar vas zanima pred oddajo zaključnega računa za leto 2005. Seminar je namenjen d.o.o.-jem.

V S E B I N A
  • Povečanja in zmanjšanja davčne osnove v letu 2005
  • Priloge k obrazcu za obračun davka od dohodkov pravnih oseb in njihova vsebina
  • Računovodske usmeritve in vpliv na višino davčne osnove - pogled v leto 2006
  • Odloženi davki in njihov vpliv na bilančni dobiček – zadnja pojasnila k SRS 2001
  • Kaj lahko še postorimo v zadnjih dneh, na kaj moramo biti pozorni in katere dileme nas mučijo

Po uvodnem predavanju obeh predavateljic boste lahko zastavljali vprašanja povezana z oddajo zaključnega računa. Potrudili se bomo odgovoriti tudi na vsa vaša predhodno posredovana vprašanja. Vprašanja lahko posredujete do petka 10.3.2006 po elektronski pošti na naslov: karmen.komel@podjetnik.si

P R E D A V A T E L J I C I  
Silva Koritnik Rakela, univ. dipl. ekon., ima dolgoletno prakso s področja ocenjevanja podjetij, računovodstva in revizije. Kot pooblaščena revizorka in direktorica je zaposlena v podjetju Leitner+Leitner Audit, d.o.o. Predava s področja slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov.

mag. Barbara Guzina,  univ. dipl. ekon., ima dolgoletno prakso s področja računovodstva in davčnega svetovanja. Kot avtorica strokovnih člankov se pojavlja v domačih in tujih strokovnih publikacijah. Kot davčna svetovalka je zaposlena v družbi Deloitte, kjer se specializira za področje transfernih cen. Predava predvsem s področja davka od dohodkov pravnih oseb in transfernih cen.   

K O T I Z A C I J A  I N  U G O D N O S T I 
- Vaša investicija: 19.900 SIT + DDV (83,04 EUR)
- Naročniki s poravnano naročnino lahko pri plačilu posamezne kotizacije izkoristite bon za 50% popust. 
5 % popust za prijave, prejete do 5.3.2006
5% popust za vsakega naslednjega udeleženca iz iste organizacije  

Za parkirišča je poskrbljeno!

P R I J A V E
Prijave sprejemamo pisno:
- s spletno prijavnico
- po faksu na št.: 01/423 82 60
- po e-pošti na naslov: karmen.komel@podjetnik.si
- po pošti na naslov: Podjetnik d.o.o., p.p. 147, 1001 Ljubljana


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *