Zaključni račun za leto 2010 z vrsto sprememb

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 03.02.2011

Pri pripravi zaključnega računa za leto 2010 je treba upoštevati nekaj pomembnih sprememb, ki so posledica novih davčnih olajšav in redakcijskih popravkov.V davčno-računovodskem svetu se zgodovina rada ponavlja in tudi za zaključni račun za leto 2010 nam je zakonodajalec pripravil vrsto računovodskih in davčnih sprememb. Ključne so spremembe:
 
1.  slovenskih računovodskih standardov (SRS),
2.  navodil za poročanje AJPES-u,
3.  davčnega obračuna pravnih oseb in samostojnih podjetnikov.
 
Spremembe navodil za poročanje AJPES-u
 
V Uradnem listu RS št. 109/2010 so bile objavljene spremembe:
a)  Navodila o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava, ki predložijo letno poročilo za statistične potrebe do 28. februarja 2011,
b)  Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki predložijo letno poročilo za statistične potrebe do 31. marca 2011,
c)  Navodila o predložitvi letnih poročil društev, ki predložijo letno poročilo za statistične potrebe do 31. marca 2011.
 
Vsem spremembam omenjenih navodil so skupni nekateri redakcijski popravki, predvsem pa je zavezujoča predložitev letnega poročila vseh pravnih subjektov na poenotenih obrazcih izključno prek spletnega portala www.ajpes.si ob sočasni potrditvi podatkov bodisi s kvalificiranim digitalnim potrdilom, bodisi z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše zastopnik oziroma odgovorna oseba organizacije, podjetja ali društva. Obvestilo mora dostaviti pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico. Pri tem vsa navodila ukinjajo zadnjo prilogo, to je Obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil, predloženih prek spletnega portala AJPES.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *