Zanimanje za franšizing narašča

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 10.06.1999

Izkušnje s franšizingom v treh slovenskih podjetjih.V treh slovenskih podjetjih, ki razvijajo lastne franšizne mreže, smo povprašali, kako ocenjujejo razmere za razvoj franšizinga v Sloveniji. Iz njihovih izjav lahko razberemo, da se razmere izboljšujejo, kar potrjuje tudi velik interes podjetnikov za sklenitev franšizne pogodbe.

Stanislav Tomšič, Mercator: »V Mercatorju smo prve franšizne pogodbe sklenili v letu 1991. V tem prvem obdobju smo oddajali v franšizing z najemom lastne trgovske gostinske lokale, in to večinoma lastnim uslužbencem. V preteklem letu smo sprejeli nov izpopolnjen projekt franšizinga, ki je za franšizije privlačnejši, saj jim ponuja celovit paket storitev. Pridobivanje novih franšizijev je v pretežni meri usmerjeno na obstoječe samostojne trgovce in na tiste, ki bi to želeli postati in imajo v lasti ali dolgoročnem najemu ustrezen lokal. Na naše oglase v februarju in marcu se je prijavilo več kot 100 zainteresiranih podjetnikov. Trenutno imamo sklenjene pogodbe za 12 prodajaln, v pripravi pa je še nekaj pogodb. Razmere za razvoj franšizinga v Sloveniji se po mojem mnenju iz leta v leto izboljšujejo. Je pa še zelo veliko tipično slovenskih različic "franšizinga", ki s pravim franšizingom nimajo veliko skupnega, in škodijo njegovemu ugledu. Pričakujem, da bo ustrezen prispevek k urejanju razmer prineslo tudi delovanje franšiznega združenja, katerega aktivni član je tudi Mercator.«

Ronko Gostiša, Coming: »Za franšizing smo se odločili že pred nekaj leti, vendar smo takrat ocenili, da trg ni bil zrel. Podjetniki so si franšizing predstavljali kot vrečo denarja, ki jim pripada; ko jim je šlo slabše, so od nas pričakovali stimulacije, ob dobri prodaji pa so mislili, da nam ostane preveč. S franšizingom smo ponovno začeli letos in to s podjetniki, s katerimi smo že prej sodelovali. V dveh letih želimo odpreti 25 franšiznih prodajaln, vendar je interes tolikšen, da smo že v štirih mesecih sklenili 18 pogodb. Menim, da je v Sloveniji napočil pravi čas za razvoj franšizinga, vendar bodo morala biti podjetja zelo ozko specializirana. S povezovanjem podjetij znotraj države in v tuje velike sisteme, bomo lahko preprečili tuji konkurenci, da bi nas ogrozila.«

Janez Demšar, Merkur: »V Merkurju imamo sklenjenih 19 franšiznih pogodb, od tega 14 v Sloveniji in 5 v tujini. Za franšizing smo se odločili leta 1986, predvsem zaradi širjenja prodajne mreže na območjih, kjer nimamo lastnih prodajaln. Franšizna mreža trenutno še ni dokončno zgrajena, kar pomeni, da smo še vedno odprti za pobude podjetnikov. Franšizojemalcem ponujamo blagovno znamko, načrte za ureditev trgovine, udeležbo pri reklamiranju in aranžiranju trgovine ob otvoritvi, prodajne akcije in izobraževanje. Prav tako zagotavljamo najboljše prodajne pogoje in cene ter finančno pomoč pri prvem polnjenju franšizne prodajalne.«

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *