ZAPOSLOVANJE IN SOCIALA

Avtor: | Objava: 30.06.2004Ime in opis programa Prejemniki pomoči Vrsta in višina pomoči Spletna stran, kontaktni podatki in odprti razpisi
Equal 
Pomoč za prekmejno sodelovanje v boju proti diskriminaciji in neenakosti na trgu delovne sile
Lokalne in regionalne oblasti, iIndustrijska združenja, sindikati, javna uprava, drobno gospodarstvo, nevladne organizacije Nepovratna pomoč Equal
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Nika Kuser
e-mail: nika.kuser@gov.si
Phone: +386 1 478 37 92
Fax: +386 1 478 34 93
Internet stran: Ministrstvo za delo...
Odprti razpisi
Akcijski načrt za boj proti socialni izključenosti 
Čezmejni pripravljalni programi za boj proti izključenosti iz družbe in diskriminaciji
Raziskovalni centri, lokalne in regionalne oblasti, industrijska združenja, sindikati, javna uprava, univerze, nevladne organizacije Nepovratna pomoč 
Do 80% vrednosti projekta  Minimalno 50.000 evrov, v povprečju 80.000 evrov
Akcijski načrt za boj proti socialni izključenosti  
Bénédicte SCHIFFLERS
DG Employment and Social Affairs E2 Social inclusion policy
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Belgique
tel.: 32 2 299 67 12
e-maol: benedicte.schifflers@cec.eu.int 
empl-e2@cec.eu.int
 

Odprti razpisi:
Akcijski načrt za invalide 
Pomoč za pripravo konkretnih projektov za izboljšanje vključenosti invalidov v družbo
Lokalne in regionalne oblasti, centri za usposabljanje, industrijska združenja, sindikati, javna uprava, nevladne organizacije Nepovratna pomoč
Največ 50% vrednosti projekta 
Akcijski načrt za invalide 
Brian Sinnott
DG Employment and Social Affairs E4
Rue de la Loi, 200B-1049 Bruxelles
Belgique
tel.: 32 2 295 86 88
e-mail: empl-eypd@cec.eu.int
Odprti razpisi:
Akcijski načrt za kvalifikacije in mobilnost 
Akcijski načrt za vzpostavitev boljšega okolja za odprt in dostopen trg delovne sile v EU do leta 2005
Lokalne in regionalne oblasti, podjetja, industrijska združenja, sindikati,  javna uprava Nepovratna pomoč Akcijski načrt za kvalifikacije in mobilnost 
Tim Mowson
DG Employment and Social Affairs A3
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Belgique
tel.: 32 2 295 50 00
e-mail: tim.mowson@cec.eu.int
Evropski socialni sklad 
Pomoč za razvoj človeških virov za povečanje njihove možnosti za zaposlitev in za boj proti brezposelnosti
Lokalne in regionalne oblasti, centri za usposabljanje, industrijske zveze, sindikati, javna uprava, agencije, zbornice, drobno gospodarstvo, nevladne organizacije Nepovratna pomoč
50%-75% celotne vrednosti projekta 
Evropski socialni sklad 
Luis RIERA FIGUERAS
DG Employment and Social Affairs
200 Rue de la LoiB-1049 Bruxelles
Belgique
tel.: 32 2 296 50 68
Fax: 32 2 295 49 48
e-mail: empl-info@cec.eu.int

Razpise objavljajo nacionalne in regionalne oblasti
Inovativni ukrepi v okviru Evropskega socialnega sklada 
Pomoč za projekte na področju zaposlovanja in usposabljanja ali študije o socialnem dialogu   
Lokalne in regionalne oblasti, podjetja, centri za usposabljanje, industrijska združenja, sindikati, univerze, nevladne organiazcije Nepovratna pomoč
Največ 75% vrednosti projekta
0d 300.000 do 3 milijone evrov v roku dveh let
Inovativni ukrepi v okviru Evropskega socialnega sklada 
Lisbeth BAHL-POULSEN
DG Employment and Social Affairs
C4Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Belgique
tek.: 32 2 299 54 47
Fax: 32 2 296 59 89
e-mail: Lisbeth.Bahl-Poulsen@cec.eu.int 
empl-article6MC@cec.eu.int
 
Odprti razpisi
Forum
 
Enakost med spoloma 
Pomoč za izmenjavo izkušenj in informacij o dobri praksi na področju enakih možnosti za ženske in moške
Raziskovalni centri, lokalne in regionalne oblasti, industrijska združenja, sindikati, agencije, zbornice, univerze, nevladne organizacije     Between 250 000 and 500 000 Euros per project, up to 80% of the eligible costs.  Enakost med spoloma 
Rosa NOVO-CID-FUENTES
DG Employment and Social Affairs
G1Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Belgique
tel: 32 2 295 16 09
Fax: 32 2 296 35 62
e-mail: equop@cec.eu.int;
EMPL-PROG-GENDER@cec.eu.int


Odprti razpisi

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *