Zavarovanje kreditov - kdaj in kako

Avtor: Urška Krajšek | Objava: 08.11.2005

Za zavarovanje kreditov se ponuja več možnosti − najpogosteje pri zavarovalnici, s poroštvi ali zastavnimi pravicami. Izbira, ki ustreza obema strankama, pa je odvisna od več dejavnikov.Finančne ustanove dajejo kredite, katerih vrsta in višina sta odvisni od več dejavnikov: bonitete kreditojemalca, njegove kreditne sposobnosti, vrednosti investicije, ki ji je kredit namenjen ... S tem je povezana tudi vrsta zavarovanja kredita.  

Najpogosteje uporabljane oblike zavarovanj kreditov, ki jih opisujemo v nadaljevanju, so poroštva fizičnih ali pravnih oseb, zavarovanje kredita pri zavarovalnici in zastavna pravica na nepremičninah, premičninah, denarnih vlogah in vrednostnih papirjih.   

Poroštvo  

S poroštveno pogodbo se porok nasproti upniku, v tem primeru kreditodajalcu, zaveže, da bo pri neizpolnjevanju obveznosti, kot izhajajo iz kreditne pogodbe, izpolnil veljavno in zapadlo obveznost kreditojemalca, če ta tega ne bi storil (subsidiarno poroštvo). Porok lahko jamči za izpolnitev celotne ali dela obveznosti, nikakor pa porokova obveznost ne more biti večja od obveznosti kreditojemalca. V takem primeru se obveznost poroka zmanjša na mero obveznosti kreditojemalca.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *