Zavarovanje podjetij v tujini

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 15.12.2004

Enotno zavarovanje celotnega podjetja (»pooling«) ima nekaj pomembnih prednosti pred zavarovanjem vsakega hčerinskega podjetja posebej.Zavarovalnice ugotavljajo, da je pri nas zavarovalniška ozaveščenost ljudi še precej majhna. Pri sklepanju premoženjskih zavarovanj smo sicer primerljivi z drugimi evropskimi državami, pri sklepanju osebnih zavarovanj pa močno zaostajamo. Z zavarovalno kulturo se ne morejo pohvaliti niti v podjetjih.  

Na primer – podjetja, ki v tujini kupujejo druga podjetja ali tam začenjajo na novo, tudi zavarovanje urejajo na novo. Vsako hčerinsko podjetje zavarujejo posebej pri krajevni zavarovalnici, tako pa ne izkoriščajo velikosti in pogajalske moči, zato plačujejo višje zavarovalne premije.  

Praksa mednarodnih podjetij 

Tuja mednarodna podjetja ravnajo drugače. Denar za zavarovanja vseh svojih podjetij zbirajo na enem računu pri eni zavarovalnici, ta pa zavaruje vsa podjetja po krajevnih pogojih. Zavarovalnica torej obravnava podjetje kot celoto, vendar z upoštevanjem krajevne zakonodaje.  

Za to storitev se je v tujini uveljavil izraz »pooling«. Storitev ni nova, saj so jo ameriške multinacionalke, ki so ustanavljale podjetja v Evropi, uporabljale že pred več desetletji. Z enotnim zavarovanjem so želeli zagotoviti vsem zapslenim enako nezgodno zavarovanje, ne glede na to, v kateri državi so delali.  

Prednosti »poolinga« 

Enotno zavarovanje ima nekaj pomembnih prednosti pred zavarovanjem vsakega hčerinskega podjetja posebej. »Za lastnika je največja prednost nižja cena zavarovalne premije, ki jo ima podjetje zaradi ekonomije obsega. Zavarovalnica namreč naenkrat zavaruje podjetje z vsemi hčerinskimi podjetji,« pravi Boštjan Mikulič iz zavarovalnice Generali. 

Veliki prednosti »poolinga« sta tudi temeljitejši nadzor in večja preglednost nad podjetji v tujini. Zavarovalnica pripravi enotno letno poročilo za vsa podjetja, ki jih ima matično podjetje v tujini. Vodstvo lahko v poročilu prebere, katere nesreče so se dogajale v posameznem podjetju, koliko je bilo odškodninskih zahtevkov in o drugih dogodkih, povezanih z varnostjo podjetij.


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *