Zavzemite nov zorni kot!

Avtor: Zdenka Lindič | Objava: 10.06.2003

Imate težave z inovativnostjo? Poskusite rešiti problem najprej pri sebi. Avatar je novodobna tehnika, ki vam pomaga odkriti lastne ustvarjalne možnosti.Z razcvetom podjetništva se v razvitih državah zelo hitro prebuja zavest o duhovni vsebini vsakega ustvarjanja. Podjetniška miselnost moderne družbe namreč še zdaleč ni le nova ekonomska paradigma, je nova zavest o sebi in o svetu. Boom novodobnega podjetništva sestavljajo številne tehnike in tehnologije, s pomočjo katerih lahko spoznate omejitvena prepričanja v svoji zavesti in jih spremenite. Za to se boste najverjetneje odločili takrat, ko s svojimi pogledi ne boste uspeli rešiti nekega problema. To je pravi trenutek, da poskusite najti nov zorni kot.

Avtor vizionarske ideje o zavestni preobrazbi je Američan Harry Palmer. Potem ko je svojo metodo prvič predstavil javnosti, leta 1987 v Ameriki, se je bliskovito širila po vsem svetu. Njegovi knjigi Prebujanje in Živeti po svoji volji so prevedeni v 13 svetovnih jezikov, tudi v slovenščino. Njegova avatar 1) metoda se širi po svetu v okviru organizacije Star''s Edge International z mrežo avatar mojstrov, ki vodijo tečaje v 37 državah. Avatar mojster lahko postane oseba, ki si na mojstrskem tečaju s preverjanjem znanja pridobi licenco, na osnovi katere lahko širi pridobljeno znanje tako, da organizira tečaje.

Prebujanje zavesti

Vsebino zavesti lahko primerjamo z računalniškim programom, ki določa način našega razmišljanja, počutja in delovanja ter dobesedno ustvarja okoliščine in situacije v življenju posameznika. Stara življenjska sporočila v zavesti preprečujejo, da bi se razvijali in delovali v skladu s tokom časa. Z avatar metodami lahko raziskujemo svoj "program" ter pridobimo sposobnost, da se osvobodimo vtisov starih sporočil hkrati pa tudi sposobnost, da na novo oblikujemo svojo resničnost. Vse bitke med nami in svetom izvirajo iz tega, ker smo se preveč poistovetili s tem, kar mislimo, da smo. Naš um je skupek posnetkov tega, kar si želimo in čemur se upiramo. Te posnetke lahko primerjamo z raznobarvnimi filtri, skozi katere gledamo in doživljamo svet. Zaradi njih svet, dogodke in ljudi ocenjujemo za dobre ali za slabe. Če se posnetki v zavesti utrdijo, postanejo prepričanja. Ta določajo, kaj bomo v življenju doživljali. Omejevalna prepričanja kot so "življenje je težko", "nikoli mi ne uspe", "denar je zlo človeštva", "ljudem ni dobro zaupati", "sem neuspešen" itd. sestavljajo program, po katerem življenje nikakor ne more biti uspešno in srečno.

Na tečaju študent zavzame nov zorni kot - gledišče, s katerega začne gledati na svoje življenje povsem drugače, stvari in dogodke začne prepoznavati takšne kot so. Doživi spoznanje, da obstajata dve temeljni sposobnosti zavesti: kreacija, to je proces, s katerim stvari prihajajo v obstajanje, in diskreacija, proces, s katerim stvari odhajajo iz obstajanja. Nauči se kreiranja takšnih prepričanj, ki mu bodo omogočala bolj zdravo, uspešno in srečno življenje, predvsem pa spozna, da je sam popoln kreator svojega življenja.

Zakaj je čutenje v našem življenju tako pomembno?

Živimo v družbi, v kateri se najbolj visoko ceni intelekt. Velik del učnih programov v šolah je podajanje učne snovi v obliki besednega nauka. Učenci si naberejo skozi učni proces veliko informacij, manjka pa jim izkustveno znanje. Življenja ne doživljajo več s čutili, ampak z intelektom. Posledica pa je, da dogodkov ne doživljamo več takih kot so, ampak ponarejeno. Tako se vse bolj oddaljujemo od svojega izvornega stanja in izgubimo stik s svojo neopredeljeno zavestnostjo, ki je vir novih življenjskih sporočil. Sodobni intelektualec ima odgovor na vsako vprašanje, zna povedati prave besede ob pravem času, vendar ne občuti življenja, primanjkuje mu življenjskih izkušenj, neposrednosti. Če hočemo življenje čutiti, se moramo prepustiti njegovemu toku; če se mu upiramo, dogodke prevajamo v besede. Razlog za to je strah pred neznanim, ki ga podpira omejitveno prepričanje, da se nismo sposobni spopasti z negativnimi izkušnjami. Premagamo ga tako, da se soočimo prav s tistim, česar nas je strah. Na avatar tečaju je veliko neposrednega soočanja s skritimi strahovi, zato je primeren le za pogumne raziskovalce življenja. Študenti podoživijo in premagajo strahove in negativne občutke kot so jeza, žalost, zaskrbljenost, sovraštvo, ljubosumje, zavist, črnogledost itd. S pomočjo diskreacije jih "izbrišejo" in oblikujejo na novo vsebino svoje zavesti s pozitivnimi prepričanji.

Nov izdelek je neke vrste novo sporočilo

Duhovnost je intuitivno čutenje življenjske energije, zaradi katere se v kozmosu nenehno vse spreminja. To spreminjanje se dogaja v skladu s kozmičnimi zakoni. Vse, kar obstaja, je rezultat tega razvoja. Kadar smo odprti za nenehno nova in sveža sporočila, delujemo v skladu z življenjsko energijo. Tu ni težko potegniti vzporednic s podjetništvom. Vsak nov izdelek pomeni neke vrste novo življenjsko sporočilo. Podjetnik je kreator. Avatar tehnike so mu lahko v pomoč, da se tega zave in da deluje sproščeno ter predvsem, da si sam ne nasprotuje.

Sodite med najbolj pridne?

Ljudje iščejo pomoč pri novodobnih sproščujočih tehnikah takrat, ko se znajdejo v življenjskih krizah, iz katerih jim niso mogle pomagati uradne ustanove kot so zdravstvo, šolstvo, cerkev. Najpogosteje pridejo v krizo ljudje, ki življenje jemljejo zelo resno. V otroštvu so ubogljivo sledili prepričanjem odraslih, v šoli so bili med najbolj uspešnimi in pridnimi učenci. Niso si dovolili prisluhniti svojim občutkom, zato se prej ali slej znajdejo v navidez brezizhodnem položaju. Izgubili so življenjski smisel, imajo slabe odnose z drugimi, bolezni, depresije, so poslovno neuspešni itd. Tehnike novodobnega podjetništva so izredno uspešne, ker ljudem v krizi ničesar ne vsiljujejo (kaj smejo, česa ne smejo, kaj morajo). Nasprotno, pomagajo odpravljati predstave, ki blokirajo naraven pretok ustvarjalne energije.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *