»Zeleni« programi EU

Avtor: Larisa Vodeb | Objava: 07.06.2010

EU namenja veliko denarja za razvoj okolju prijaznejših izdelkov, vendar ima vsak program svoje značilnosti. Kateri je najbolj primeren za vaše podjetje?V času krize in pomanjkanja oziroma omejenega dostopa podjetij do finančnih sredstev, namenjenih za razvoj okolju prijaznih produktov in okoljskih podjetniških rešitev, je pomembno vedeti, da obstajajo tudi možnosti sofinanciranja tovrstnega razvoja neposredno prek bruseljske blagajne. Da bi od visokoletečih besed, napisanih v različnih strateških dokumentih, prešla k dejanjem, je Evropska komisija oblikovala široko paleto »zelenih« iniciativ in programov, na podlagi katerih sofinancira projekte s področja okolja in energije. Treba pa je vedeti, da so te iniciative in programi namenjeni tako javnemu kot tudi zasebnemu sektorju. S temi iniciativami javni sektor spodbujajo k oblikovanju in izvajanju politik ter oblikovanju konceptualnih zasnov upravljanja z okoljsko problematiko, medtem ko je zasebnemu sektorju namenjena vloga nosilca in izvajalca konkretnih rešitev.
 
Evropska komisija je oblikovala več različnih programov, s katerimi podpira vse člene v inovacijski verigi, od teoretičnih raziskav do trženja in plasiranja inovacijskih produktov na tržišče. Če to vedo, lahko subjekti (podjetja, raziskovalne institucije, nevladne organizacije ipd.), ki imajo možnost kandidiranja za finančna sredstva, za svoj zeleni podjetniški projekt izberejo ustrezni program. Ob tem je treba tudi povedati, da imajo pri nekaterih iniciativah in programih podjetja pravzaprav zelo omejene možnosti prijavljanja in se lahko do finančnih sredstev »prikopljejo« le prek posrednih mehanizmov (npr. kot podizvajalci).
 
Najprimernejši »zeleni« programi za mala in srednja podjetja
 
Z vidika zasebnega sektorja oziroma malih in srednjih podjetij bi med pomembnejše uvrstili naslednje programe: Program CIP – Eko inovacije, 7. okvirni program/področje okolje, LIFE+ in Inteligentna energija.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *