Čas je za obvezne kontrole davčnega obračuna

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 09.03.2012

Do konca marca je čas za pripravo letnega poročila in davčnega obračuna, v katera je treba pravilno vnesti davčno priznane odhodke in prihodke ter zahtevke za davčne olajšave.Skrajni rok za oddajo letnega poročila in davčnega obračuna se vse bolj približuje, vendar je še čas, da opravite zadnja preverjanja pri določanju davčne osnove in urejanju dokumentacije, s čimer se boste izognili neprijetnim presenečenjem, ki bi lahko sledila morebitnemu davčnemu nadzoru.
 
Zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb je pravna oseba domačega in tujega prava, rezident in nerezident za vse dohodke dosežene v Sloveniji – torej tudi nerezident z dohodki iz naslova obresti, če ga bremenijo prek njegove poslovne enote v Sloveniji, dohodki od dividend, izvedenih finančnih instrumentov, nepremičnin in pravic na nepremičninah, ki imajo vir v Sloveniji, kot tudi dohodki od dobička iz naslova odsvojitve poslovne enote nerezidenta v Sloveniji.
 
Velja opozoriti, da je v skladu z 9. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) zavezanec za davek tudi nepridobitna organizacija, vendar le od tistega dela poslovanja, ki je dejansko pridobitne narave. Pri tem mora nepridobitna organizacija voditi prihodke in odhodke ločeno – pridobitne in nepridobitne. Na tej osnovi mora tudi določiti davčno osnovo. To pomeni, da morajo davčni obračun oddati vse institucije, torej tudi nepridobitne, čeprav je njihova davčna osnova enaka nič.
 
Predmet obdavčitve je tako:
1. dobiček, ki ga zavezanec dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali prek poslovne enote v Sloveniji,
2. dohodki, za katere je določena obveznost davčnega odtegljaja.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *