Primeri
Širokopasovno kršenje znamk
Avtor: Igor Šetinc Objava: 08.12.2014
Letos mineva 25 let od rojstva interneta, pri čemer je internet v svoji kratki zgodovini spremenil praktično vsa področja človekovega življenja, tako zasebnega kot tudi poslovnega, v slednjega pa je prinesel tudi nepredstavljiv obseg kršenja pravic intelektualne lastnine in drugih nelojalnih poslovnih praks.
Širokopasovno kršenje znamk
Je agencija za začasno zaposlovanje rešitev?
Z novim letom tudi novi ukrepi proti sivi ekonomiji
S pravočasno in pravilno davčno samoprijavo se izognete kazni
Izvajanje dejavnosti in prejemanje pokojnine je nezdružljivo


Avtor: Mojca Kunšek Objava: 08.10.2014
Z novelo Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) so bile spremenjene številne določbe glede poslovanja proračunskih uporabnikov, spremenjena 25. in 26. člen Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSU) pa prinašata obvezno uporabo e-računov.
Avtor: Boštjan J. Turk Objava: 08.10.2014
Potrošniki so čedalje bolj naklonjeni kupovanju blaga in storitev na obroke, kar lepo dokazuje naraščanje števila imetnikov kreditnih kartic, še posebej tistih, ki potrošniku omogočajo nakupe na večje število obrokov (denimo na 12 ali celo na 24 mesecev).
Avtor: Mojca Kunšek Objava: 08.09.2014
Obe pomladanski srečanji računovodij, ki sta bili izvedeni v organizaciji Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije ter Slovenskega inštituta za revizijo, sta namenili osrednjo temo novi računovodski direktivi, tj. Direktivi 2013/34/EU, ki bo prinesla nemalo sprememb pri poročanju in računovodenju pravnih subjektov v ...
Avtor: Aleš Avbreht Objava: 08.09.2014
Pripravili smo kratek in jedrnat pregled najpomembnejših stvari za podjetnike - ponudnike v postopkih javnega naročanja.
Avtor: Mojca Kunšek Objava: 10.07.2014
V pomladnih mesecih je Ministrstvo za finance na svojih spletnih straneh objavilo predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H), katere določbe naj bi najpozneje s 1. januarjem 2015 uveljavile pravila obdavčitve z DDV glede telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev na podlagi direktive Sveta ...
Avtor: Boštjan J. Turk Objava: 10.07.2014
V Sloveniji, ki slovi kot država, ki davčno ni posebej prijazna do podjetnikov, kar je lepo vidno pri zadržkih v zvezi s pavšalno obdavčitvijo, predvsem pa pri občutno previsoki obdavčitvi plač, se čedalje več podjetnikov odloča za zaposlovanje delavcev na podlagi pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas.
Avtor: Boštjan J. Turk Objava: 06.06.2014
V teh negotovih časih številni podjetniki razmišljajo tudi o odpuščanju delavcev, saj jim enostavno ne zmorejo več plačevati. Vendar pa tudi odpuščanje ni zastonj, saj delavcu v primeru zaposlitve za nedoločen čas pripada odpravnina. Številni podjetniki imajo slabo predstavo o tem, kdaj sploh morajo plačati odpravnino in v kakšni višini.
Avtor: Mojca Kunšek Objava: 06.06.2014
Čeprav se novosti iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in sprememb Zakona o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu (ZZVZZ-M) uporabljajo že nekaj časa, pa sam obračun dajatev od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja povzroča še vrsto dilem in težav.
Avtor: Mojca Kunšek Objava: 07.05.2014
Na podlagi ugotovitev davčnih inšpekcijskih pregledov so kršitve davčnih zavezancev najpogostejše pri izvajanju službenih poti in izdaji potnih nalogov, kar vodi v plačilo dodatnih davkov in kazni ter tudi v prekvalificiranje napačno obračunanih potnih nalogov v dohodek prejemnika.
Avtor: Boštjan J. Turk Objava: 07.05.2014
Kdaj in kako lahko kupec zahteva odpravo napake, nadomestitev kupljene stvari ali storitve z napako, kdaj pa celo znižanje kupnine ali odstop od pogodbe.
Avtor: Mojca Kunšek Objava: 11.04.2014
V času poravnavanja davčnih obveznosti kaže spomniti, da imajo davčni zavezanci tudi možnost, da zaprosijo za odpis ali odlog plačila davka. Pri tem bodo zahtevki oškodovancev v skladu s Navodilom DURS, št. 007-35/2014, obravnavani prioritetno.
Avtor: Boštjan J. Turk Objava: 11.04.2014
Ne preveč perspektivna gospodarska situacija v Sloveniji, kronično nerazumevanje države za potrebe podjetnikov, birokratske ovire, nepredvidljiva in nestimulativna davčna politika - vse to so razlogi, da se čedalje več podjetnikov odloča, da bo svojo poslovno dejavnost preselilo v Avstrijo.
Avtor: Mojca Kunšek Objava: 10.03.2014
Novela Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2G (Uradni list RS, št. 11/2013), ki se uporablja od 1. januarja 2014, je poleg sprememb pri obdavčitvi nenapovedanih dohodkov posameznikov prinesla tudi novosti pri izvajanju davčnega inšpekcijskega nadzora, ravnanju z zarubljenimi premičninami in višje globe za prekrške.
Avtor: Martina Budal Objava: 10.03.2014
Slovenci nismo edini, ki pravico (pre)pogosto iščemo v sodnih dvoranah. A v naravi sodnega postopka je, da je nekdo poražen in kaj lahko se zgodi, da smo to mi. Zato so vse bolj v uporabi alternativni načini za reševanje sporov.
Avtor: Boštjan J. Turk Objava: 10.03.2014
Od leta 2008 je mogoče izvršilne postopke zoper dolžnike vlagati tudi elektronsko. Tedaj je namreč začel veljati Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, ki je bistveno poenostavil vlaganje izvršilnih predlogov zoper dolžnike.
Avtor: Boštjan J. Turk Objava: 11.02.2014
V našem poslovnem okolju spore še vedno raje dolga leta rešujemo na sodiščih, namesto da bi uporabili druge konstruktivne rešitve. Zato smo pogledali temeljne značilnosti odškodninske odgovornosti delodajalcev in delavcev ter pasti, na katere bi morali paziti oboji.
Avtor: Mojca Kunšek Objava: 11.02.2014
S 1. marcem 2014 se bodo začele izvajati določbe novele Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C) (Uradni list RS, št. 100/2013), ki prinašajo strožja pravila za delovanje agencij za posredovanje dela.
Avtor: Anja Žagar Objava: 11.02.2014
Znano je, da materialne dobrine ne prinašajo sreče, in te je še toliko manj, če se nam zgodi, da kupimo nekaj, kar se izkaže za neuporabno. In vendar postajamo ljudje z dneva v dan vse bolj pametni kupci (potrošniki), saj nam je dostopno vse več informacij o izdelkih, storitvah in njihovih ponudnikih.
Avtor: Mojca Kunšek Objava: 14.01.2014
V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu ter načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.
Avtor: Boštjan J. Turk Objava: 14.01.2014
V teh kriznih časih marsikateri podjetnik trikrat premisli, preden se odloči zaposliti določeno osebo. Ker Slovenija spada med tiste države, v katerih je obremenjenost plače z različnimi dajatvami med najvišjimi celo v svetovnem merilu, je tovrstna previdnost popolnoma razumljiva.
Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *