Če gradite v Nemčiji in ne gre vse kot po maslu

Avtor: Bogdan Dular | Objava: 08.10.2012

Preberite nekaj najpomembnejših nasvetov, kako preprečiti in reševati pravne spore pri gradbenih poslih v Nemčiji.Vedno več slovenskih podjetij uspešno izvaja gradbena dela na nemških gradbiščih bodisi kot glavni izvajalci celotnega projekta ali pa kot podizvajalci. Predvsem večji projekti pa redko potekajo brez navzkrižij med izvajalcem in naročnikom. Recepta za celostno preprečevanje konfliktov ni, zato je prava pot k rešitvi konflikta toliko bolj važna.
 
Obojestransko podpišite dodatne spremembe
 
Glavni preventivni korak je pazljivost pri sklepanju izvajalskih pogodb. Tu se najdejo neštete pasti v formularjih naročnikov, ki lahko pomenijo veliko oviro (na primer zapadlost celotne terjatve izvajalca šele po prevzemu), zato je predvsem pri obsežnejših projektih pravna analiza ponujene pogodbe nujna. Načeloma ni predpisov o obličnosti gradbene pogodbe, tako da se ta lahko sklene tudi ustno, kar pa ni priporočljivo. Vsakršne spremembe, kot so na primer dogovori o dodatnih delih ali drugačni izvedbi, kot je določeno v prvotnem načrtu, je potrebno dokumentirati in vztrajati, da se relevantne spremembe obojestransko podpišejo (ali vsaj enostransko dokumentirajo v e-pošti ali faksu), tako da imata na ta način obe stranki jasno določeno vsebino tekoče pogodbe.  Morebitni namig naročnika na »zaupanje« in s tem povezano »nepotrebnost dokumentacije« je lahko predvsem pri začetku sodelovanja z neznanim podjetjem prvi indikator za ravno nasprotno dejstvo.
 
Pri samem izvajanju del je samoumevno, da se upoštevajo lokalni tehnični standardi, predloženi načrti in dogovorjeni roki za končanje projekta ali posameznih segmentov. Tu je priporočljivo, da se izvajalec v primeru nejasnosti posvetuje, na primer, z arhitektom naročnika o zahtevanem standardu, da se tako izogne poznejšim reklamacijam. Izvajalec pa vseeno ne sme slepo slediti načrtom naročnika, ampak mora le-te kritično preveriti in napake nemudoma javiti naročniku. V nasprotnem primeru jamči solidarno za nastalo škodo zaradi pomanjkljive izvedbe.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *