Članski prispevek Gospodarski zbornici

Avtor: | Objava: 23.01.2004Člani GZS so zavezanci za plačilo članskega prispevka. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2004 določa višino in način obračunavanja članskega prispevka ter kategorije članov, ki plačujejo pavšalni prispevek oz. so le-tega oproščeni.  

Osnova za obračun članskega prispevka je:
- za pravne osebe: seštevek amortizacije in bruto plač iz zadnjega letnega poročila,
- za samostojne podjetnike posameznike: dobiček iz zadnjega davčnega izkaza, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini. 

Zavezanci pravne osebe se razvrstijo na:
- zavezance, katerih vsota bilančnih postavk (poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač iz zadnjega letnega poročila) znaša najmanj 3,200.000 tolarjev (zavezanci po obračunu)
- zavezance, katerih vsota bilančnih postavk je nižja od 3,200.000 tolarjev (pavšalisti).  

Zavezanci samostojni podjetniki se razvrstijo na:
- zavezance, katerih osnova iz drugega odstavka 2. točke tega sklepa presega 12,000.000 tolarjev (zavezanci po obračunu),
- zavezance, katerih osnova iz drugega odstavka 2. točke tega sklepa ne presega 12,000.000 tolarjev (pavšalisti).  
 
Stopnje članskega prispevka za zavezance po obračunu so natančno specificirane v navedenem Sklepu v Uradnem listu. 

Tiste zavezance, pri katerih vrednost osnove ali vrednosti letnih prihodkov ne dosegata zneska, določenega s tem sklepom, se oprosti plačila članskega prispevka. 

Vkolikor je ena pravna (d.o.o.) ali fizična oseba (s.p.) hkrati tudi članica Obrtne zbornice ali Kmetijske zbornice, se članarina obračunava oz. plačuje glede na dogovor med zbornicami (praviloma eni od teh zbornic). 

VELJAVNOST:
Od 1.1.2004 do 31.12.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2004 (UL RS 131/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *