Štetje rokov po novem Zakonu o davčnem postopku

Avtor: | Objava: 27.12.2004Zavezance za plačilo davkov seznanjamo z določbo novega Zakona o davčnem postopku, ki drugače kot stari zakon ureja štetje dni, s katerimi se določa rok (plačila, oddaje pritožbe,…). 

Prejeli ste odločbo davčnega organa, na katero ste se odločili pritožiti. Zadnji dan za pritožbo se npr. izteče na soboto, ko državni organ ne dela. Glede na dosedaj ustaljeno prakso o štetju in izteku rokov v davčnem postopku, ste prepričani, da se v tem primeru rok izteče naslednji delovni dan – torej v ponedeljek. Ampak, ali to drži? 

Prejšnji Zakon o davčnem postopku, ki velja do konca tega leta, se je glede tega vprašanja skliceval na Zakon o splošnem upravnem postopku, ki ureja teke rokov na običajen način – če je zadnji dan roka nedelja, državni praznik Republike Slovenije, dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je potrebno opraviti dejanje postopka, ne dela, se rok izteče s pretekom prvega naslednjega delavnika. 

Novi Zakon o davčnem postopku, ki se začne uporabljati s 1.1.2005, tega ne določa tako jasno! V svojem šestem členu namreč določa, da se v primeru, ko je zadnji dan teka roka nedelja, praznik ali drug dela prost dan v Republiki Sloveniji, rok za posamezna dejanja oziroma izpolnitev obveznosti izteče s pretekom prvega naslednjega delavnika. Ne govori pa o tem, kaj se zgodi, če se rok izteče na drug dan, ko se pri organu ne dela, kot to navaja na primer Zakon o splošnem upravnem postopku.  

Na podlagi takšne dikcije novega Zakona o davčnem postopku torej velja, da se lahko rok izteče tudi na soboto, kar pomeni, da je potrebno v takem primeru pritožbo oz. drugo vlogo vložiti na ta dan (soboto) in ni dopustno čakati na npr. ponedeljek. 

PRAVNI VIR:
Zakon o davčnem postopku –1 
(UL RS 54/2004)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 18/96, 82/98, 97/2001, 16/2004)
Zakon o splošnem upravnem postopku (UL RS 80/99, 70/2000, 52/2002, 73/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *