Aditivi za živila

Avtor: | Objava: 14.02.2005Za proizvajalce v prehrambeni industriji je nedvomno pomemben Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila, ki natančneje določa izjeme, pri katerih tega Pravilnika ni potrebno upoštevati. 

Obravnavani pravilnik kot izjeme, pri katerih se določbe tega pravilnika ne upoštevajo, navaja naslednje izdelke:
- vino,
- pomožna tehnološka sredstva (ekstrakcijska topila),
- fitofarmacevtska sredstva,
- arome,
- snovi, ki se dodajajo živilom kot hranila oziroma za obogatitev hranilne vrednosti živil (npr. vitamini, minerali, mikroelementi, …), za katere veljajo posebni predpisi. 

Dopolnjena je tudi definicija pojma stabilizator in sicer je dodan stavek, da so to tudi snovi, ki povečajo sposobnost vezave živila in ki v rekonstruiranem živilu omogočajo vezavo delcev živila z nastankom navzkrižnih povezav med beljakovinami. 

Natančno je opredeljena vsebina opozorila na označbi namiznega sladila, ki vsebuje poliole oziroma aspartam.
 

Pravilnik določa živila, pri katerih je prepovedana uporaba aditivov, razen barvil in sladil. V nekaterih živilih pa so aditivi, razen barvil in sladil, dovoljeni in sicer:
- v sestavljenem proizvodu v tolikšni količini, kot je dovoljena v enem od sestavnih delov živila;
- v živilu, kateremu je dodana aroma v količini, kot jo vsebuje aroma, pod pogojem, da ni tehnološkega učinka v končnem živilu;
- če je živilo namenjeno samo za pripravo sestavljenega živila v količini, ki jo določa Pravilnik;
- v aromah, v tolikšni količini, da je zagotovljena varnost in kakovost arom ter da je zagotovljeno njihovo shranjevanje. 

Sladila in živila, ki vsebujejo sladila, ki niso v skladu s Pravilnikom, se smejo dajati v promet najdlje do 29.07.2005.
Če so bila sladila in živila, ki vsebujejo sladila, dana v promet pred 29.07.2005 in ne ustrezajo pogojem iz Pravilnika, smejo biti v prometu najdlje do 29.01.2006. 

Aditivi oz. živila ki vsebujejo aditive, razen barvil in sladil, ki ne ustrezajo kriterijem iz Pravilnika, smejo biti v prometu najdlje do 27.01.2006; tisti aditivi oz. živila, ki te aditive vsebujejo in so bili dani v promet pred 27.01.2006, so lahko v prometu do porabe zalog. 
 
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili določa denarno kazen od 500.000 do 8,000.000 tolarjev za prekršek pravne osebe, ki se ukvarja s proizvodnjo ali prometom živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, če živilom dodaja aditive, ki niso dovoljeni oz. jih dodaja v neustrezni količini oz. je način njihove uporabe neustrezen. 

VELJAVNOST:
Od 29.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila
(UL RS 8/2005)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (UL RS 52/2000, 42/2002, 47/2004)
Zakon o kmetijstvu
(UL RS 54/2000, 52/2002, 58/2002, 45/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *