Akontacija davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2009

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 06.04.2009

Akontacija davka se po novem izračuna po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje, in ne več za predhodno davčno obdobje.Z zadnjimi spremembami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je bil na področju sistema davka od dohodkov pravnih oseb sprejet ukrep, katerega cilj in namen je povečanje likvidnosti gospodarstva v trenutnih razmerah. Po teh spremembah se bodo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb izračunale in plačevale po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje, kar pomeni za zavezance nižje akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in s tem takojšnjo razbremenitev oziroma pozitiven vpliv na likvidnost zavezancev.  

V skladu z 69. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) rezident in nerezident za dejavnost oziroma posle, ki jih opravlja v poslovni enoti ali prek poslovne enote v Sloveniji med davčnim obdobjem, plačuje akontacijo davka.

Akontacija se določi na podlagi podatkov po davčnem obračunu, ki so podlaga za ugotovitev davka za minulo davčno obdobje, potem ko so bili upoštevani plačani zneski davka, ki je bil odtegnjen od posameznega dohodka oziroma z davčnim odtegljajem.  

V skladu s 371. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) plačuje davčni zavezanec med davčnim obdobjem akontacijo davka v mesečnih ali trimesečnih obrokih, in sicer:
· v mesečnih obrokih, če znesek akontacije presega 400 evrov,
· trimesečnih obrokih, če znesek akontacije ne presega 400 evrov.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *