Ali je osebni stečaj rešitev?

Avtor: Cvetka Peršak | Objava: 11.11.2013


Kot samostojni podjetnik sem delal za večje podjetje, ki je že pred leti šlo v stečaj in so mi tako ostali dolžni večji znesek. Od takrat naprej se kopičijo moje podjetniške težave, saj ne zmorem poplačati svojih dolgov. Posojila seveda ne dobim, poskusil sem prodati poslovni prostor, vendar neuspešno. Sedaj razmišljam o osebnem stečaju. Ali je to prava rešitev?


Moje mišljenje je, da stečaj nikoli ni »prava rešitev«. Še zlasti ne, kadar je prezadolženost in/ali insolventnost podjetja posledica propada poslovnega partnerja, podjetje pa sicer ima perspektivo. Ampak ljudje smo različni in imamo različne poglede na to, kaj je »prav« in kaj je »rešitev«.


Vsekakor je osebni stečaj zakonit, saj ima podlago v zakonu (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju). Prav tako je »rešitev« za plačilno nezmožnega dolžnika, da se reši svojih obveznosti, zlasti če mu sodišče odpusti tudi plačilo obveznosti, ki v stečajnem postopku niso poplačane. Je tudi način vsaj delnega poplačila upnikov iz celotnega premoženja dolžnika. Nikakor pa ni rešitev za podjetniško idejo, izdelek, storitev, dejavnost, zaposlenost, razvoj, državo, narod  Zdi se, da smo na to plat v Sloveniji popolnoma pozabili, saj se vrstijo stečaji, v katerih se izničijo znanja, izkušnje, ime, blagovne znamke, zaupanje poslovnih partnerjev, pripadnost zaposlenih. Stečaj je v resnici »smrt« podjetja, tudi če na njegovem pepelu zraste novo podjetje, zdravo jedro ali podobno, so številni napori preteklosti podjetja za vedno pokopani. Tovrstna škoda večinoma presega zneske neporavnanih dolgov, čeprav njene višine ni tako enostavno ugotoviti.


Ker smo obremenjeni s poznavanjem aktualnega gospodarskega in političnega trenutka, nimamo odgovora na to, kdo bi moral pomagati podjetjem/podjetnikom v težavah, da bi prešli v boljšo finančno in poslovno kondicijo, namesto da se s stečaji celotna država pogreza v brezno še večje krize. In takoj dvomimo v kriterije pomoči, četudi bi se to zgodilo. Vendar upanje umira zadnje, zato je vredno poskusiti pri institucijah, poslovnih partnerjih, prijateljih  Tudi vlada obljublja pomoč podjetjem v težavah (zlasti majhnim in srednjim).


Pred stečajem je vsekakor potrebno poizkusiti s prisilno poravnavo. Začela je veljati novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP-E (Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 23. maja 2013), ki omogoča mikro podjetjem in samostojnim podjetnikom poenostavljen postopek prisilne poravnave. Upnikom ni potrebno prijaviti terjatev, ni imenovan upravitelj prisilne poravnave in ni potrebno izvesti preizkusa terjatev. Uvede jo sodišče na predlog dolžnika.


Prepričana sem, da boste našli pot za rešitev vašega podjetniškega projekta - zaradi vaše in naše skupne prihodnosti. Srečno!
Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *