Ali lahko dobim nižjo obrestno mero?

Avtor: Igor Kadunc | Objava: 09.04.2013


Obnoviti moram kredit pri banki. Po pogovorih smo prišli do tega, da bo to možno, vendar se mi zdi obrestna mera 7,9 % visoka. Ali je možno pridobiti cenejša sredstva?


Banke so od začetka krize ohranile oziroma celo povečale obrestne mere. To so naredile kljub temu, da se monetarna politika trudi, da bi z rekordno nizkimi obrestnimi merami pomagala podjetnikom, da bi investirali. Tako je ECB znižala ključno obrestno mero na vsega 0,75 %. Temu primerno se je gibal tudi EURIBOR (medbančna obrestna mera za medbančne kredite). Če so bili še pred 5 leti pribitki (poleg osnovne v EURIBOR) za kredite srednje dobrim podjetnikom od 2,5 do 3,5 %, so se sedaj dvignili na več kot 6 odstotnih točk. To je na prvi pogled nelogično, vendar je problem v tem, da imamo na bančnem trgu oligopol. Torej, da na njem ni dovolj približno enako velikih bank. Ne pomaga nam tudi, da je sicer bančni trg v EU odprt, kajti slovenski podjetnik se ne more podati v Műnchen in, recimo, v Landesbank zaprositi za kredit. Tako smo obsojeni na to, da vsi jemalci kreditov plačujemo nekakšen krizni davek, ki ga banke potrebujejo za svoj obstoj, za pokrivanje izgub, ki jih imajo z nevrnjenimi krediti. Tako nam ne preostane drugega, kot da skušamo dobiti kake posebne kredite ob občasnih kreditnih akcijah (nekaj možnosti smo opisali v februarski številki Podjetnika).


Višje obrestne mere pa na drugi strani pomenijo, da moramo še bolj skrbno ravnati, da nam ne bo treba najemati več kreditov, kot je nujno potrebno.Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *