Ali lahko upniki sami določite izvršitelja

Avtor: | Objava: 10.12.2003Podjetniki morate za poplačilo nekaterih dolgov sprožiti izvršilni postopek, v katerem sodišče določi izvršitelja, ki opravi izterjavo dolgov. V morebitnih prejšnjih izvršilnih postopkih ste imeli dobre izkušnje s konkretnim izvršiteljem oz. vam je bil priporočen nek izvršitelj, ki svoje delo dobro opravlja. Sedaj želite, da aktualno izvršbo opravi prav ta izvršitelj. Ali lahko dosežete, da sodišče v izvršilnem postopku določi izvršitelja, ki ste si ga izbrali sami? 

Izvršitelja, ki bo opravil posamezno izvršbo, v vsakem postopku posebej določi sodišče s sklepom. Kot upnik pa imate možnost, da v predlogu za izvršbo sami predlagate izvršitelja. Zakon izrecno določa, da je sodišče dolžno določiti tistega izvršitelja, ki ga je predlagal upnik v predlogu za izvršbo. Če pa izvršitelja ne predlagate, ga bo določilo sodišče po postopku, ki ga določa zakon. 

V zakonu ni določb, ki bi omejevale izbiro upnika pri predlaganju izvršitelja. Tako npr. ni potrebno, da kot upnik predlagate izvršitelja, ki ima sedež na območju sodišča, pred katerim teče izvršilni postopek.  

Zakon določa, da zoper sklep o imenovanju izvršitelja ni pritožbe. Zato v primeru, ko sodišče ne upošteva ali spregleda vaš predlog za imenovanje izvršitelja, formalnopravno nimate nobene možnosti, da zahtevate odpravo sklepa o postavitvi izvršitelja, ki ga ni predlagal. Zakon določa, da lahko izločitev izvršitelja zahtevajo le stranke zaradi posebej naštetih razlogov (npr. udeležba izvršitelja ali njegovega namestnika kot stranke v postopku, pooblastilno ali sorodstveno razmerje do strank ipd.). 

PRAVNI VIR:
Zakon o izvršbi in zavarovanju
(UL RS 51/98, 11/99, 89/99, 75/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *