Alternativne metode za preizkušanje kozmetičnih proizvodov

Avtor: | Objava: 25.01.2005Pravilnik o alternativnih metodah za preskušanje kozmetičnih proizvodov je pomemben za vse proizvajalce kozmetičnih proizvodov. Gre za usklajevanje naše zakonodaje z direktivami Evropske unije. 

Zakon o kozmetičnih proizvodih pravi, da je dobavitelj dolžan oceniti ustreznost proizvoda za človekovo zdravje na podlagi opravljenih preskusov in študij, pri čemer je preizkušanje kozmetičnih proizvodov na živalih dopustno le v primeru, če so preizkusi izvedeni po predpisanih metodah in v skladu z načeli dobre laboratorijske prakse v skladu z Zakonom o kemikalijah.

Obravnavani pravilnik določa alternativne metode preskusov kozmetičnih proizvodov in njihovih sestavin na živalih, ki so namenjene ugotavljanju ustreznosti in zagotavljanju skladnosti z določbami Zakona o kozmetičnih proizvodih.  

Za ugotavljanje ustreznosti kozmetičnih proizvodov naj se uporabljajo:
- metode, ki so navedene v predpisih, ki urejajo razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi – konkretno to pomeni spoštovanje določil Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in
- metode iz priloge IX Direktive 76/768/EGS. 

Seznam metod, primernih za preskušanje kozmetičnih proizvodov je na voljo na Evropskem dokumentacijskem centru pri Ekonomski fakulteti. 

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki nima zagotovljene ocene ustreznosti oziroma ocena ustreznosti kozmetičnega proizvoda ni izdelana v skladu s predpisanimi zahtevami ali za izdelavo ocene ustreznosti izvaja preskuse, ki niso v skladu z dobro laboratorijsko prakso, je po Zakonu o kozmetičnih proizvodih lahko kaznovan z globo od 200.000 do 10.000.000 tolarjev. 

VELJAVNOST:
Od 12.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o alternativnih metodah za preskušanje kozmetičnih proizvodov
(UL RS 3/2004)
Zakon o kozmetičnih proizvodih (UL RS 110/2003, 47/2004)
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
(UL RS 101/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *