Analiza stanja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji

Avtor: | Objava: 09.01.2004Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu, ki za delodajalce ni zavezujoč dokument. Omenjena resolucija je bolj analiza stanja, vendar jo priporočamo v pregled vsem delodajalcem, da bi dobili vpogled v dejansko stanje varnosti pri delu in zdravja zaposlenih v Sloveniji. 
 
Obravnavana resolucija analizira stanje na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Med drugim zajema tudi podatke o najpogostejših vzrokih za bolniško odsotnost moških in žensk, saj v Sloveniji zaradi bolniških odsotnosti izgubimo kar 17 koledarskih dni na vsakega zaposlenega delavca.  
 
Resolucija analizira tudi stroškovni vidik izgube delovnih ur zaradi poškodb na delu, kar je za delodajalce še kako pomembno. 
 
Resolucija se spušča tudi v predvidevanja o razvoju področja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji do leta 2006, predvsem glede na vključitev v EU. Spremenila se bo starostna struktura delovne sile in predvsem oblike dela (delo na domu s pomočjo telekomunikacijskih povezav, mobilnost delavcev, nove oblike zaposlovanja, …). 

Osnovni cilji varnosti in zdravja pri delu, kot jih predstavlja resolucija, so:
1. Zmanjšanje števila in resnosti (teže) poškodb pri delu.
2. Zmanjševanje števila vzrokov za poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom.
3. Krepitev zdravja delavcev. 

V resoluciji je zapisano, da se je, zaradi skupne odgovornosti za varnost in zdravje pri delu, potrebno osredotočiti tako na dosledno izvajanje predpisov, ki to področje urejajo, kakor tudi na ukrepe, ki bodo delodajalce spodbujali k zagotavljanju boljših delovnih pogojev od teh, ki jih kot minimum zahtevajo predpisi. Ta cilj je mogoče doseči s prepričanjem, da pomeni varno in zdravo delo hkrati dobre poslovne rezultate

Resolucija opredeljuje aktivnosti in ukrepe, ki zajemajo delovanje tako državnih institucij, kot tudi delodajalcev in samih delavcev. S temi aktivnostmi in ukrepi naj bi se doseglo boljše rezultate na področju varnosti in zdravja pri delu. Upati je, da se bodo besede te resolucije udejanjile tudi v praksi. 
 
VELJAVNOST:
Od 18.12.2003. 
 
PRAVNI VIR:
Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu
(UL RS 126/2003)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99, 64/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *