Analiza tkiv in tekočin posameznika za ugotavljanje prisotnosti alkohola, mamil, zdravil in drugih snovi

Avtor: | Objava: 22.11.2004V kolikor vas pri kontroli prometa policisti napotijo na pregled zaradi suma prekomerne koncentracije alkohola ali drugih nedovoljenih substanc v telesu, je koristno vedeti, da take teste lahko opravljajo le organizacije, ki imajo opremljene laboratorije na način, kot to določa Pravilnik o načinu in postopku opravljanja pregledov in analiz krvi, urina, drugih telesnih tekočin in tkiva na prisotnost alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi.  

Pravilnik na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa določa tako opremljenost laboratorijev za opravljanje preiskav krvi in urina ter drugih telesnih tekočin in tkiv zaradi suma prisotnosti mamil, alkohola in drugih psihoaktivnih substanc, ki vplivajo na zmožnost udeležbe v prometu, kot usposobljenost delavcev v laboratorijih ter način in postopek opravljanja pregledov in hranjenje evidenc analiz. 

Laboratorijske analize, ki se opravljajo zaradi pregleda prisotnosti psihoaktivnih snovi, mamil ali alkohola v krvi, morajo biti opravljene po dveh neodvisnih analitskih postopkih, ti pa so mednarodno priznani. Analizirani vzorci se lahko hranijo dve leti v primernem prostoru, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe, za katere pa kvalificirajo samo zaposleni v laboratoriju. 

Ustrezna opremljenost laboratorija je ključnega pomena. V primeru, da je analiza obstojnosti nedovoljenih substanc izvedena v laboratoriju, ki ne ustreza zahtevanim merilom po obravnavanem pravilniku, je to po našem mnenju lahko razlog za izpodbijanje ugotovitev o stanju nedovoljenih substanc v telesu.   

VELJAVNOST:
Od 26.11.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o načinu in postopku opravljanja pregledov in analiz krvi, urina, drugih telesnih tekočin in tkiva na prisotnost alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi (UL RS 121/2004)
Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS 83/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *