Aprila bodo znani večji davčni dolžniki

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 10.03.2013

Zadnje spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki jih je prinesla novela ZDavP-2F, so uvedle tudi vrsto ukrepov za večjo transparentnost delovanja davčnih zavezancev.Eden izmed novih ukrepov je nedvomno večja izmenjava podatkov med davčnim organom in institucijami, ki podeljujejo različne vrste državnih pomoči, že v času sprejemanja novele pa je precej prahu dvignil predlog javne objave večjih davčnih dolžnikov.  

15. aprila bodo objavljeni večji davčni dolžniki in neplačniki socialnih prispevkov.

Novi 20. člen ZDavP-2 določa postopke in podatke pri javni objavi zavezancev, ki ne predlagajo obračunov davčnega odtegljaja in neplačnikov davkov. Pri tem bosta glavno vlogo imela Generalni davčni urad in Generalni carinski urad, ki bosta najpozneje do 10. v mesecu na svojih spletnih straneh objavila podatke o:
·   zavezancih za davek, ki ne predlagajo obračunov davčnega odtegljaja v zakonskih rokih – davčnih zamudnikih;
·   zavezancih za davek, ki imajo zapadle neplačane davčne obveznosti – davčnih dolžnikih. 

Za zapadlo neplačano obveznost se šteje davčna obveznost davčnega zavezanca, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presega 5.000 evrov in je starejša od 90 dni. To pomeni, da bodo 15. aprila razkriti vsi davčni zavezanci, ki bodo imeli 25. marca davčni dolg že tri mesece in bo ta višji kot 5.000 evrov. 

Prav tako se bodo na seznamu znašli tudi neplačniki oziroma davčni zavezanci, ki do 25. marca ne bodo predložili obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače za predpretekli mesec, tj. februar. Pri tem zakon določa, da bo ta seznam precej podroben, saj bo zajemal tako firmo ali ime, sedež in poslovni naslov ter davčno številko zavezanca za davek.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *