Arbitražno reševanje sporov

Avtor: | Objava: 05.07.2004Pri sklepanju pogodbe ste se s sopogodbenikom dogovorili, da morebitne spore iz pogodbe rešuje arbitraža. Sopogodbenik sedaj noče izpolniti svojih obveznosti po pogodbi. Ali lahko sedaj zoper njega vložite tudi tožbo pred sodiščem ter kakšna je vloga sodišča v arbitražnem postopku? 

Če boste v primeru arbitražnega dogovora za reševanje sporov vložili tožbo na sodišče in bo nasprotna (tožena) stranka temu ugovarjala zaradi pogodbeno dogovorjene arbitraže, bo sodišče vaš tožbeni zahtevek zavrglo. Tožena stranka mora ugovor glede pristojnosti arbitraže podati najkasneje na glavni obravnavi, preden se spusti v obravnavanje glavne stvari. Sodišče se bo v tem primeru izreklo za nepristojno in bo razveljavilo vsa v postopku opravljena dejanja ter zavrglo tožbo.  

Sodišče pa ima lahko tudi v postopku arbitražnega reševanja sporov določeno vlogo in sicer v primeru, če se spor ne rešuje pred katero od stalnih arbitraž (npr. stalna arbitraža pri GZS, …) temveč pred arbitražo, sestavljeno izključno zaradi rešitve konkretnega spora med sopogodbenikoma. V tem primeru namreč okrožno sodišče, na območju katerega je sedež arbitraže, opravlja še določene druge naloge (npr. vročanje prepisov arbitražne odločbe, potrjevanje pravnomočnosti in izvršljivosti odločb,...) 

PRAVNI VIR:
Zakon o pravdnem postopku
(UL RS 36/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *