Bonitete v letu 2006 - zmanjšajte si davčno osnovo

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 12.09.2006

Ne čakajte na zadnji trenutek in v knjigovodskih evidencah poskrbite za obračun bonitet, da ne boste po nepotrebnem plačali državi več, kot ji pripada.Čeprav smo že v drugi polovici leta, je še vedno čas, da vzpostavimo in uredimo pojmovanje bonitete in knjigovodskih evidenc, ki se na nanašajo boniteto. Pravilno obračunane bonitete so namreč podlaga za obračun dohodnine fizičnih oseb in ena od postavk pri sestavi podjetnikovega davčnega zaključnega računa. Do konca leta 2006 (še posebej pa do roka oddaje davčnih obračunov) je še dovolj časa, ni pa odveč opozoriti, da si lahko s pravilnim načrtovanjem (sem sodi tudi ureditev notranjih predpisov) pravočasno zmanjšamo davčno osnovo in državi damo res le tisto, kar ji pripada.  

Boniteta je vsaka ugodnost (lahko je v obliki proizvoda, storitve ali česa drugega), ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu. Pogoj za določanje bonitete je torej delovno razmerje, boniteta pa je lahko vsaka ugodnost, ki jo prejme delojemalec. Boniteto opredeljuje 27. člen ZDoh-1 (1), vrednotenje in vštevanje v davčno osnovo pa je določeno s 30. členom ZDoh-1. Vrednost bonitete temelji na tržni ceni oziroma na strošku, ki je nastal pri delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem bonitete, zmanjša pa se za morebitna delojemalčeva plačila delodajalcu (na primer najemnina) v zvezi z zagotavljanjem bonitete. 

Najpogostejši primeri bonitet in njihovo vrednotenje 

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *