Carinjenje in DDV

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 12.07.2010Če uvozimo blago od dobavitelja, ki je izven EU, ali lahko opravimo carinjenje v Avstriji? Kako je v tem primeru z uvoznimi carinskimi dajatvami in DDV, ki je obračunan na uvozni carinski deklaraciji in ga sedaj plačamo ob uvozu?
 
1.  Uvoz blaga je po ZDDV opredeljen kot vnos blaga, ki po carinskih predpisih nima statusa blaga Skupnosti ali blaga, ki je uvoženo iz tretje ali iz tretjega ozemlja. Po ZDDV je obdavčljiv uvoz blaga na območje Skupnosti, pri čemer ni pomembno, ali blago uvaža davčni zavezanec ali druga oseba za njegov račun. Kraj uvoza blaga je ozemlje tiste države članice, v kateri je blago vneseno v Skupnost. Iz vašega vprašanja bi sklepala, da je to Avstrija in zato lahko opravite carinjene v Avstriji.

2.  Carinjenje se lahko opravi v kateri koli državi članici EU.

3.  Ob uvozu blaga je plačnik DDV carinski dolžnik, to je oseba, ki je dolžna plačati carinski dolg. Carinski dolžnik za carinski dolg je deklarant (uvoznik); v primeru posrednega zastopanja je carinski dolžnik tudi oseba, na račun katere je deklarant vložil carinsko deklaracijo (slovenski naročnik).

V skladu z b) točko drugega odstavka 38. Člena ZDDV-1 se v davčno osnovo pri uvozu blaga vštevajo vsi tisti dodatni stroški, ki so uvozniku neposredno zaračunani in katerih vrednost je v trenutku sprejema carinske deklaracije določena in dokazljiva na podlagi razpoložljivih listin in dokumentov.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *