Carinske kvote za leto 2004

Avtor: | Objava: 23.01.2004Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 2004 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini določa vrsto in količino blaga znotraj carinskih kvot, ter način razdelitve blaga v okviru posamezne carinske kvote med uvoznike.  
 
Za blago v okviru carinskih kvot, kot je navedeno v prilogah k tej uredbi, se pri uvozu v letu 2004 plačujeta carina in posebna uvozna dajatev po stopnjah oziroma v višinah, določenih v teh prilogah.
 
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote se razdeljujejo po različnih metodah (blago iz ene priloge uredbi se razdeli po eni metodi):
- po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot,
- po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu prispelih zahtevkov,
- po metodi komisijske razdelitve.  

VELJAVNOST:
Od 1.1.2004 do 30.4.2004. 

PRAVNI VIR:
Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 2004 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini
(UL RS 131/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *