Carinski ukrepi pri kršitvah pravic intelektualne lastnine po vključitvi v EU

Avtor: | Objava: 26.03.2004Podjetniki, ki ste imetniki pravic intelektualne lastnine, lahko pri carinskem organu zahtevate zadržanje blaga, za katerega domnevate, da je npr. ponarejeno in uvoznik oz. izvoznik krši vaše pravice.  

Na zahtevo imetnika pravic intelektualne lastnine lahko carinski organ z izdajo posebne odločbe o začasnem zadržanju blaga začasno zadrži blago, s katerim naj bi se te pravice kršile.  

Lastnika blaga oziroma osebo, ki razpolaga z blagom, se z odločbo pozove, da se v roku 10 delovnih dni od dneva zadržanja izjasni, ali gre za kršitev pravic intelektualne lastnine (ponarejeno blago ipd.). Če se v tem roku pisno ne izjasni, lahko carinski organ na zahtevo imetnika pravic intelektualne lastnine blago odvzame in uniči.  

Stroške odvzema in uničenja nosi imetnik pravic.
 

Če se lastnik blaga izjasni, da ne gre za kršitev pravic intelektualne lastnine, ima imetnik pravice možnost, da v roku 10 delovnih dni od obvestila o izjavi vloži tožbo pred pristojnim sodiščem. Če v tem roku tožbe ne vloži, bo carinski organ blago prepustil v izbrano carinsko dovoljeno rabo.  

Možno pa je tudi, da imetnik pravice v istem roku predloži notarsko overjen dogovor s kršiteljem pravic intelektualne lastnine, da se blago uniči pod carinskim nadzorom na stroške imetnika pravice. 

VELJAVNOST:
Od 1.5.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (UL RS 25/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *