Cena za oddajo izrabljenega motornega vozila

Avtor: | Objava: 15.02.2005Sklep o določitvi cene storitev koncesionirane javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili je pomemben za vse, ki bodo izvajalcem javnih služb ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili oddali izrabljena motorna vozila, izdelana pred 30.06.2002.  

V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili je določeno, da se ta služba med drugim financira tudi s plačilom uporabnikov. Ceno določi vlada ob upoštevanju določenih kriterijev. 

Sklep določa ceno, ki jo mora plačati uporabnik izvajalcu javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili. 

Kriterij za določitev višine zneska je masa izrabljenega motornega vozila in sicer znaša cena storitve brez davka na dodano vrednost za 1 kg izrabljenega motornega vozila 21,10 SIT. 

Plačila so opravičeni uporabniki (zadnji lastnik vozila, ki odda izrabljeno motorno vozilo na prevzemnem mestu izvajalcu javne službe), ki oddajo vozilo, prvič registrirano po 30. juliju 2002, vendar pa izjema ne velja, če izrabljeno motorno vozilo ni bilo oddano na prevzemnem mestu izvajalca javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili. 

Storitve so brezplačne za organe policije, carine in sodne organe, ki so izrabljena motorna vozila zasegli ali odvzeli v okviru svojih zakonskih pristojnosti. 

VELJAVNOST:
Od 5.2.2005. 
 
PRAVNI VIR:
Sklep o določitvi cene storitev koncesionirane javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
(UL RS 10/2005)
Uredba o načinu,predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
(UL RS 18/2003, 135/2003, 32/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *