Da ne pozabim ta mesec!

Avtor: | Objava: 10.03.2013PRAVNE OSEBE
 
10. marec Akontacija davka od dohodkov pravnih oseb (mesečno)
15. marec Intrastat poročilo
18. marec Zadnji rok za izplačilo plač in prispevkov
20. marec Banka Slovenije – poročilo BST, KRD, DVP, SN-T
20. marec Rekapitulacijsko poročilo (feb/2013) in hkrati DDV-O (feb/2013)
29. marec DURS - obračun in plačilo DDV 02/2013
Poročilo o dobavah (76.a člen) 02/2013
31. marec AJPES – letno poročilo
DURS – obračun davka od dohodkov pravnih oseb
Banka Slovenije – SKV


FIZIČNE OSEBE (s.p.)
 
 
10. marec Akontacije dohodnine od dohodka  iz dejavnosti (mesečno)
15. marec Obračun prispevkov za socialno varnost za zavezance
18. marec Zadnji rok za izplačilo plač in prispevkov 
20. marec Rekapitulacijsko poročilo (feb/2013) in hkrati DDV-O (feb/2013)
29. marec DURS – obračun in plačilo DDV 02/2013
Poročilo o dobavah (76.a člen) 02/2013
31. marec AJPES – letno poročilo
DURS – Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Banka Slovenije - SKV
   
 
VARIABILNI DEL PRIZNANE OBRESTNE MERE

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca 0,12200 % 0,19920 % 0,12943 % 0,49250 % 0,00500 %
Do vključno 3 mesecev 0,23400 % 0,29550 % 0,16714 % 0,51125 % 0,02400 %
Do vključno 6 mesecev 0,38000 % 0,46790 % 0,27229 % 0,64813 % 0,09640 %
12 mesecev 0,62200 % 0,77700 % 0,47143 % 0,98125 % 0,27640 %

 
 

EURIBOR

Na dan 20.2.2013
3-mesečni  0,221
6-mesečni

0,357

12-mesečni   0,586

    

PLAČILA V GOTOVINI

Najvišji znesek plačila za dobavljeno blago in storitve, ki ga sme pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, plačati z gotovino po ZDavP-2*  420 EUR  
Najvišji dovoljeni znesek prejema gotovinskega plačila za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga v RS po ZPPDFT**  15.000 EUR 

* 36. čl. Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 
** 37. čl. Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - ZPPDFT 
 
 

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Obdobje od 1.1.2013 do 30.6.2013 8,75 %
 
* Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Ur. l. RS, št. 1/2013, 4.1.2013)  

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *