Davčni obračun ob prenehanju dejavnosti

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 05.03.2010

Pri izdelavi davčnega obračuna je letos treba upoštevati novosti, ki se nanašajo na prenehanje dejavnosti zaradi smrti, stečaja ali preoblikovanja podjetnika.


(Big Stock Photo)

Spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDav-2B), ki so v večini primerov začele veljati s 1. januarjem 2010, so obširne. V času izdelave davčnega obračuna velja posebej omeniti novosti predlaganja davčnega obračuna davčnemu organu v vseh posebnih primerih, kot je smrt davčnega zavezanca, statusno preoblikovanje in podobni manj pogosti dogodki v delovanju podjetja in podjetnika.
 
Davčni zavezanec, ki opravlja dejavnost, v davčnem obračunu izračuna akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti za obdobje davčnega leta, ki je koledarsko leto, in predloži napoved dohodka iz dejavnosti davčnemu organu do 31. marca tekočega leta za minulo leto. Problem pa nastopi, ko se dejavnost ne izvaja celotno davčno obdobje, ker nastopi kateri od manj običajnih primerov prenehanja delovanja podjetnika:

1. smrt davčnega zavezanca,
2. uvedba stečajnega postopka,
3. uvedba postopka prisilne poravnave,
4. statusno preoblikovanje,
5. prenos dela podjetja.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *