Davek na motorna vozila tudi za kombinirana vozila

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 07.12.2009

Zavezanci za plačilo davka niso samo proizvajalci oziroma uvozniki vozil, ampak tudi osebe, ki vozilo prejmejo brezplačno.Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV) v 3. členu določa, da so z davkom obdavčena vozila, ki so namenjena prevozu oseb, ne pa tudi motorna vozila, ki so namenjena prevozu blaga (tovorna vozila). Pri tem ZDMS jasno določa, da so obdavčena vozila s tarifnimi oznakami 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33, 8703 90, če gre za promet:
·  vozil, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije – kar pomeni, da gre za nova motorna vozila;
·  rabljenih motornih vozil omenjenih tarifnih oznak in drugih rabljenih cestnih motornih vozil, razen za traktorje, za katera je obvezna registracija, če od njihovega prometa ni bil obračunan davek na dodano vrednost. 

Pri razvrščanju posameznega vozila v tarifno skupino, od katere je tudi odvisna obdavčitev, si lahko davčni zavezanec pomaga s Kombinirano nomenklaturo carinske tarife za leto 2008, ki odslej v skupino 8703 z nazivom »Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb (razen vozil iz tarifne številke 8702), vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga in dirkalnimi avtomobili« vključuje tudi kombinirana vozila vrste pick-up, dostavna vozila (poltovornjak) in vozila za prosti čas (avtodom).

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *