Davek plačan v tujini

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 09.09.2014


Smo družba z omejeno odgovornostjo in smo bili v tujini obdavčeni iz prihodka od najemnin. Kako se obračun stroškov in plačilo davka upošteva pri letnem obračunu davka od dohodka v Sloveniji?

 

V primeru, da prejmemo dohodke iz tujine, od katerih je bil na viru dohodka odtegnjen davčni odtegljaj (primeri: dohodki iz obresti, najemnine, licenčnine, določene storitve ipd.), lahko ta plačan davčni odtegljaj pod določenimi pogoji upoštevamo kot odbitek od svoje davčne obveznosti. Enako velja, da si lahko v tujini plačan davek odbijemo, če ga je plačala podružnica, ki jo ima podjetje ustanovljeno v tujini.

 

Odbitek tujega davka ima določene omejitve, kot so:

- odbitek je omejen, saj ga lahko upoštevamo le v letu, v katerem je bil dejansko plačan,

- ni dovoljen prenos v naslednja davčna obdobja, če je davčna osnova tekočega leta negativna,

- znesek odbitka je v višini efektivne davčne stopnje, ki se izračuna glede na obdavčitev dohodka v Sloveniji (vsako leto je stopnja drugačna).

 

Primer: Izračun efektivne davčne stopnje in odbitek tujega davka

 

Zap. št.

Ekonomske kategorije

Vrednost v €

1

Davčno priznani prihodki

1.000.000

2

Davčno priznani odhodki

900.000

3 (1-2)

Razlika

100.000

4

Davčne olajšave

70.000

5 (3-4)

Davčna osnova

30.000

6

17 % davek od dohodka

5.100

7 (6:3)

Efektivna davčna stopnja

5,10 %

 

Predpostavimo, da smo na dosežen dohodek v tujini plačali davek v višini 40.000 evrov po davčni stopnji 15 odstotkov, kar je vrednostno 6.000 evrov. Odbitek davka, ki smo ga plačali v tujini, si lahko v davčnem obračunu upoštevamo za 2.040 evrov (40.000 ? x 5,1/100).

 

 


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *