DDV od prejetih računov za vozila

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 09.04.2013


V svojem poslovanju imamo osebna in tovorna motorna vozila. Kako je z odbitkom DDV od prejetih računov za osebna in tovorna vozila?

 

Od oktobra 2011 naprej velja sprememba, ki določa, da so osebni avtomobili motorna vozila pod tarifno oznako KN 8703, konstruirana predvsem za prevoz ljudi, vključno z motornimi vozili za kombiniran prevoz ljudi in blaga (karavan, caddy, kombi ipd.), dirkalni avtomobili in vozila, ki jih proizvajalci homologirajo kot tovorna vozila, uvrščena pod tarifno oznako KN 8704. Od prejetih računov, ki se nanašajo na motorna vozila pod oznako KN 8703, si davka na dodano vrednost ne smete odbiti. Od prejetih računov za tovorna vozila pod oznako KN 8704 si davek na dodano vrednost lahko odbijete.

 

Sprejeta je sprememba, ki določa, da si lahko davčni zavezanec odbije vstopni davek na dodano vrednost od prejetih računov, ki se uvrščajo pod oznako KN 8703, in se šteje, da so namenjena prevozu blaga ali tovora, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji, saj mora biti razmerje med maso potnikov in tovora v korist tovora:

- P - (M + (N * 68)) > * 68

Legenda:

P - največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila v kg;

M - masa vozila, pripravljenega za vožnjo v kg in

N - število sedežev razen voznikovega,

- stranske okenske odprtine v prostoru, namenjenemu prevozu tovora, ne smejo biti zastekljene, temveč fiksno zaprte s pločevino ali drugim ustreznim materialom,

- tovorni prostor mora biti od potniškega ločen s pregrado (pločevina ali kovinska mreža) po vsej višini in širini in

- vozilo je opremljeno z napravo za zvočni opozorilni signal pri vzvratni vožnji.

 

 


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *